Landsbygdsdepartementet

Jordbruksverket synar det svenska retursystemet

Pressmeddelande   •   Apr 25, 2006 14:21 CEST

Konsumenterna är nöjda med de senaste årens utveckling av retursystemet. Men bara hälften av alla privatinförda burkar återvinns. Det största hindret för en breddning av retursystemet är hygieniska problem. Det visar Jordbruksverkets returförpackningsutredning.
Utredningen som är gjord på uppdrag av regeringen består av tre delar; breddning av retursystemet, service till konsument samt privatinförsel av burkar.

Enligt utredningen kan en breddning av retursystemet till att även inkludera dryckesförpackningar som innehåller mejeriprodukter eller juicer, få stora effekter för både producenter och konsumenter. Det kan leda till konkurrensfördelar för marknadens stora aktörer men även till ett ökat investeringsbehov för producenter och butiker. Det största hindret för en breddning av retursystemet är de hygieniska problem som kan uppstå. Innehållet i förpackningarna kan utgöra en grogrund för bakterier vilket kräver nya hanteringsrutiner.

När det gäller service till konsument, visar utredningen att konsumenterna i stort är nöjda med den retursystemutveckling som skett de senaste åren och med den service som finns idag.
Tillgången till butiker och andra mottagningsställen med returautomater har ökat. Däremot kan utvecklingen av servicen på landsbygden halka efter. Där finns en risk att investeringar i nya returautomater inte görs i samma utsträckning när de gamla är uttjänta.

Av returförpackningsutredningen framgår att 400-500 miljoner ölburkar som inte ingår i det svenska pantsystemet privatimporteras årligen till Sverige. Av dessa återvinns bara hälften; 140 miljoner burkar hamnar i Metallkretsens igloos och 70 miljoner burkar hamnar i Returpacks automater. Resterande 200 miljoner burkar hamnar i hushållssoporna, vilket utgör ett allvarligt miljöproblem. Därför är det angeläget att uppmana konsumenterna att återlämna privatinförda ölburkar till återvinning.

Utredningen är gjord i samråd med berörda myndigheter och organisationer samt andra aktörer och intressenter såsom Konsumentverket, Livsmedelsverket, Naturvårdsverket, AB Svenska Returpack, Livsmedelshandlarförbundet och Systembolaget AB.

Mer information:
Läs hela Returförpackningsutredningen (pdf-fil)

Kontaktpersoner:
Johan Lilienberg, utredningsenheten, Jordbruksverket tel 036-15 50 29

Ylva Pürfürst, utredningsenheten, Jordbruksverket tel 036-15 56 48

Olof Sköld, utredningsenheten, Jordbruksverket tel 036-15 50 02, 0703-10 84 44