Miljöpartiet de gröna

Jordbruksverkets avgifter på fröer blir ett hot mot den biologiska mångfalden

Pressmeddelande   •   Nov 10, 2010 15:42 CET

– Jordbruksverkets nya förslag om krav på registrering och avgifter för köksväxter som inte finns på EU:s sortlista är makalöst dumt. Det lägger kostnader och orimlig administration på småföretagare och amatörodlare och utgör på sikt ett hot mot den biologiska mångfalden, säger Tina Ehn, riksdagsledamot för Miljöpartiet.

– De fröfirmor som säljer sorter som idag inte odlas i några större mängder riskerar att inte kunna ta de extra kostnader på tusentals kronor som förslaget troligen innebär, vilket kan leda till att flera hundra sorters grönsaksfröer riskerar att försvinna, säger Tina Ehn.

Förslaget bygger på ett EU-direktiv, men samtidigt finns möjligheten till undantag från föreskrifterna vid särskilda skäl, och det är också det som tillämpats fram till nu.

– Egenskaperna hos dessa köksväxter kan ha betydelse framöver eftersom förändringar i klimat och odlingsförutsättningar kan utgöra ett orosmoment vad gäller livsmedelsförsörjningen, säger Tina.

– Jag tycker att det här förslaget strider mot det arbete som pågår för att bevara biologisk mångfald, och det finns ingen anledning att ensidigt gynna den industriella fröhandelns standardiserade utbud av fröer på bekostnad av mindre företag och amatörodlare som bedriver småskalig försäljning.

Tina Ehn kommer senare att debattera frågan med ansvarig minister när den interpellation hon ställt kommer upp i riksdagens kammare.

FÖR VIDARE INFORMATION:
Tina Ehn, 070-229 08 01
Agnetha Boström, pressekreterare, 070-260 24 84


MILJÖPARTIET DE GRÖNA
www.mp.se
www.mp.se/twitter
www.mpbloggar.se
www.mp.se/bildarkiv
www.mp.se/youtube
www.mp.se/facebook