LRF, Lantbrukarnas Riksförbund

Jordbruksverkets GMO förslag är rysk roulette

Pressmeddelande   •   Okt 04, 2005 13:01 CEST

Jordbruksverket förslag till hur GMO-grödor ska kunna odlas sida vid sida med traditionella jordbruksgrödor bygger på att bönderna ska chansa. Det säger LRFs miljöchef Jan Eksvärd och efterlyser klarare regler om ansvar och ersättning för ekonomisk skada om GMO-gener hamnar hos grannen.

Jordbruksverkets förslag innehåller krav på minimiavstånd från GMO-grödor, obligatorisk anmälan av GMO-odling, informationsplikt till grannar och regler för transport och särhållning av olika produkter.

– Det är bra att myndigheterna äntligen börjat formulera regler för hur GMO-grödor ska kunna odlas utan risk för blandning med traditionella grödor. Men minimiavståndet mellan GMO-grödor och traditionella grödor är för litet, säger LRFs miljöchef Jan Eksvärd.

– Två meter för potatis och 25 meter för majs innebär rysk roulette både för de bönder som odlar GMO och de som inte gör det. Andra länder har 10 gånger större avstånd. Jan Eksvärd efterlyser också att regeringen och Jordbruksverket tar fram riktlinjer för att klara ut vem som bär det juridiska ansvaret att ersätta grannen för ekonomisk skada, när GMO-gener kommer på fel fält.

– Det räcker med 0,9 procents inblandning för att en skörd ska klassas som GMO. Förslaget innebär att grannen minutiöst måste blanda hela sin skörd för att kanske klara gränsen. Detta är helt orimligt. Dessutom innebär nuvarande skadeståndsregler att den som drabbas är helt rättslös. Detta är också helt orimligt.

– EU anser att den som odlar GMO-grödor också bör bära ansvaret för en eventuell oönskad spridning av GMO-gener. LRF stödjer detta. Men Jordbruksverkets förslag leder kommer att leda till motsatsen.

– Det finns ett samband mellan avstånd och ansvar. Korta avstånd ökar riskerna för inblandning och kräver tydligare ansvarsregler. Långa avstånd minskar riskerna och då kan vi under en övergångsperiod leva med otydliga regler för ansvaret.

– En övertydlighet i den här frågan är det som bäst gynnar odling av GMO, förtroendet för odlingen och för det regelverk som ska ge bönder och konsumenter valfrihet, säger Jan Eksvärd.

För ytterligare information, kontakta:
Jan Eksvärd, miljöchef LRF, 070-662 77 49

Pressekreterare Johan Taubert, 070-543 25 89