Vänsterpartiet

Josefin Brink kräver ny reglering av bärplockningen

Pressmeddelande   •   Okt 15, 2010 10:14 CEST

Vänsterpartiets arbetsmarknadspolitiska talesperson Josefin Brink har lämnat en interpellation till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström där hon lyfter upp de utländska bärplockarnas situation och kräver en översyn av regleringarna för bärbranchen. I interpellationen skriver hon bland annat att:

"Antalet utländska bärplockare har ökat dramatiskt. Bärplockare från Thailand och Vietnam är i dag, efter dataspecialister från Indien, den näst största gruppen av arbetskraftsinvandrare i Sverige. [...]

Bäruppköpare och utländska bemanningsföretag lockar bärplockare till Sverige under förespeglingar om god bärtillgång som ger goda förtjänster för några månaders arbete. [...]

I många fall visar sig dock förespeglingarna falska. Ont om bär och dålig förtjänst, trots extremt långa arbetsdagar, är istället vad många utländska bärplockare fått erfara. De tvingas dessutom betala för kost, logi, ofta undermålig, och transporter under vistelsen i Sverige. Vid dålig bärtillgång utvecklas resan till en mardröm för bärplockarna som får återvända till hemlandet hårt skuldsatta."

Hela interpellationen bifogas.

Kontakt: Josefin Brink 070-2404292

Vänsterpartiets presstjänst 070-6200064