Falkenbergs kommun

Josefin Selander föreslås bli ny samhällsbyggnadschef

Pressmeddelande   •   Feb 09, 2017 11:18 CET

Josefin Selander föreslås bli ny chef för kommunens samhällsbyggnadsavdelning (SBA). Kommunstyrelsen kommer fatta beslut i frågan den 14 februari.

Josefin Selander jobbar idag som tillförordnad samhällsbyggnadschef i Falkenbergs kommun, ett uppdrag hon haft sedan i maj förra året. Tidigare har Josefin Selander även varit planchef inom samhällsbyggnadsavdelningen.

- Josefin Selander har den bredd och erfarenhet som krävs för att leda och driva Falkenberg i en offensiv men hållbar samhällsplanering. Hennes roll blir att se till att all fysisk planering och utveckling går i takt med kommunens mål och tillväxtambitioner med fokus på platsutveckling, bostadsbyggnation, god service och ett gott företagsklimat, säger Mari-Louise Wernersson, kommunstyrelsens ordförande.

Samhällsbyggnadsavdelningen är navet i kommunens fysiska planering. Avdelningen består idag av fem enheter; bygg-och projektenheten, bygglovsenheten, gatu-och trafikenheten, mark- och exploateringsenheten samt planenheten. Avdelningen rapporterar till fyra olika politiska nämnder: kommunstyrelsen, bygglovsnämnden, tekniska nämnden och trafiknämnden.

Falkenberg är en tillväxtkommun med 43 000 invånare. Kommunen ligger på västkusten och är en del av Halland. 

Inom kommunens egen verksamhet arbetar drygt 2800 personer för den gemensamma
visionen "Vi växer för en hållbar framtid".

För mer information: kommun.falkenberg.se