Aalund Nordic

Journalister använder sig frekvent av sociala medier som källa till artiklar!

Pressmeddelande   •   Jan 29, 2010 10:30 CET

Inför varje genomförelse av PR-Barometrar så tilläggs en fråga kring trender och liknande.

I 2009 års upplaga av PR-Barometern Samhälle var trendfrågan kring användandet och medvetenheten av sociala medier som källa för publiceringen av artiklar. Följande fråga ställdes till alla intervjuade journalister (222 st):

Har du använt dig av sociala medier som källa till artiklar som du publicerat?

I princip hälften av de tillfrågade journalisterna (samhällsjournalister) i Sverige använder sig i dag av sociala medier som källa till artiklar och nyheter. Trenden i övriga nordiska länder som undersökningen gjordes i är princip densamma. Minst användande av sociala medier finner vi bland de finska journalisterna.

Vilka sociala medier används mest bland de svenska journalisterna?

Bloggar, Facebook och Twitter är de sociala medier som i majoritet används mest av svenska journalister som källor till publicerade artiklar/nyheter/cases.

Se bifogad PDF-fil för ytterligare information och grafer.

För ytterligare information är du välkommen att kontakta Markus Sjöholm på +46 735 32 58 95 eller på ms@aalund.com.