Civil Rights Defenders

Journalister - en legitim måltavla på Västra Balkan?

Pressmeddelande   •   Sep 22, 2008 11:24 CEST

Under de senaste två åren har journalister på Västra Balkan attackerats alltmer, i vissa fall från högt uppsatta politiker och offentliga personer. Angreppen tar sig uttryck både i form av hot och direkta verbala och fysiska attacker.

Svenska Helsingforskommittén har bjudit in Ljiljana Zurovac, journalist och chef för Bosnien-Hercegovinas pressetiska råd för att diskutera skälen till denna ökning just nu. Vi ställer också frågan vilken effekt angreppen på journalister har på yttrandefriheten och på den demokratiska utvecklingen i länderna på Västra Balkan.

Den 24 september finns Ljiljana Zurovac i Stockholm. Hon talar på ett frukostseminarium hos Svenska Helsingforskommittén mellan klockan 9.00 och 10.00 (se inbjudan nedan) och finns därefter tillgänglig för intervjuer.

Det pressetiska rådet (www.vzs.ba) är en viktig aktör på mediemarknaden i Bosnien-Hercegovina och mångårig partner till Svenska Helsingforskommittén. Ljiljana Zurovac leder verksamheten och har tillsammans med de aktiva gjort ett fantastiskt arbete för att hålla ihop rådet i det etniskt delade Bosnien och sprida kunskap och engagemang för de pressetiska reglerna. Organisationen är en förebild för andra länder i regionen, även om stora utmaningar återstår.

___________________________________________________________________________
För mer information eller för att boka en intervju, kontakta:
Natasha Jevtic Esbjörnson, informationsansvarig, 08-545 277 34, natasha@shc.se