Eco By Sweden™ - LED & Ecodesign

Journalister och dagens webbredaktörer får liknande uppgifter - I en värld av fake-news!

Pressmeddelande   •   Mar 24, 2018 10:10 CET

Den grävande webbredaktören med nyheter av rykande färska källor - Är det "journalistik"? 

Den grävande journalisten är idag ofta en webbredaktör som ofta får ta över allt fler områden inom IT och datorfrågor samt annat gränsöverskridande arbete i mindre och mellanstora företag som inte har egna IT-avdelningar. Det finns jobb för flera webbansvariga i även mindre företag som vill lyckas. Om man inte har en marknadsföringsbudget på några miljoner per månad. Har man inte det når man inte ut till sina kunder om man redan från början inte hade en etablerad kundstock som man arbetat upp ofta under flera år. Nya företag får allt svårare att penetrera marknaden genom att de medier som finns tillgängliga har begränsad organiskt och i andra ord "gratis" marknadsföring genom att göra det svårt att få bra placeringar på Google. Det är viktigt att skriva bra redaktionella texter om ämnen som är intressanta och dagsaktuella. En webbredaktör eller webbansvarig använder den "traditionella" källgranskningsmetoden och metoden är Googles sökmotorer - den numera i särklass mest använda "akademiska"-metoden och mest effektiva om man använder den rätt. Google har blivit smartare än användaren och vet ofta vad du ska söka på trots att du inte själv kan formulera den exakta tanken du har. Det gör Google åt dig och du får dessutom flera förslag att välja mellan. 

Får journalistiken en ny era när tidningsdöden sprider ut sig?

Journalistikyrket skiljer sig väsentligt i flera avseenden idag än för några år sedan. Det finns olika typer av journalistik givet men idag har den fått en delvis annan karaktär. Företag anlitar journalister för olika uppdrag och vissa har anställda som arbetar med journalistik och vad det innebär i företaget. Journalisten har fler verktyg och ett mer akademiskt förhållningssätt till sitt uppdrag men webbredaktören kommer med fler smarta innovativa sätt att sprida budskap där journalistiken tar slut som gren. En webbredaktör ska idag ofta kunna sociala medier och även kunna skriva redaktionella texter, marknadsföring och varumärkesbygga samt skicka nyhetsbrev m.m. Det är ett stort ansvar för varje IT-ansvarig oavsett vilken flagg han går under på företaget att hinna med dagens utveckling. Att GDPR just klivit in i dörren får man hoppas faller på någon annans bord men trots det finns regler om ansvarig utgivare m.m. som kanske journalisten tänker på men inte webbredaktören i vissa fall. 

En ny typ av "journalist" med teknisk kompetens och stor kännedom och Googles algoritmer och om fake-news

Webbredaktören har idag ofta en hög teknisk kompetens och ska även kunna Googles algoritm i viss mån. I varje fall hur Google tänker för att kunna anpassa inlägg och "reportage" efter Googles riktlinjer. För att nå ut på Google och framförallt till rätt målgrupp krävs ett stort förarbete och en kännedom om olika metoder och kunna skriva källkod som är nytt för många. En webbredaktör gör allt och mycket därtill. En ny trend som alla som använder sociala medier ser varje dag många utan att tänka på det kanske är det så kallade fake-news som spridit sig som en löpeld på internet. Vissa mer förslagna än andra. Har en webbredaktör samma förmåga att granska sina källor som en journalist. Frågan är kanske felställd. Det ligger idag också i läsarens största intresse att granska sina inputs från olika informationskällor samtidigt som det krävs av skribenten eller den som gör inläggen att alltid ange korrekta källor så materialet kan granskas och inom vetenskapen för att kunna dupliceras för att undersöka om samma resultat framkommer. Kanske ska man inte som här på ett sätt blanda päron och äpplen men frågeställningen kan också ses som en metafor för det skifte i arbete som vi kommer se framöver i takt med Ai-utvecklingen där många jobb försvinner och som ovan nämnts blir liknande fusioner nödvändiga för att optimera proletärens mervärde i kapitalismens anda. Saker blir smartare, mer effektiva, de håller längre och man kan styra dem genom sin telefon. Det vi tog för givet tidigare har blivit historia utan att vi kanske lagt någon större tanke kring det. Det materiella slukar oss och det är inflödet av information från olika källor som formar mycket vi ser idag och det är både på godo och ondo. 

Eco By Sweden - Från glödtråd till leddiod... 

Eco By Sweden för en hållbar utveckling är ett företag som verkar för en hållbar utveckling. Vi saluför och partiellt utvecklar ekodesignprodukter för den Europeiska marknaden. När vi säger att vi verkar för en hållbar utveckling har vi både det sociala, ekonomiska och ekologiska som grundstenar. Energieffektivitet är ett av våra ledord och nollvisionen om ett hållbart samhälle där vi inte lämnar några ekologiska avtryck i naturen är vår vision. Vi har börjat med solcellsdrivna gatuarmaturer som varken kräver el eller sladdar och är helt självförsörjande. Samtidigt planterar vi träd i Afrika och försöker minimera vårt eget ekologiska avtryck i bästa möjliga mån. VI tar även hand om gamla lampor som många inte vet vad de ska göra utav. En webbansvarig måste syna källorna och se vvad som är sant och vad som är falsk och är det inte tydligt så måste man nämna det samt källa. Men det är inte allt en webbredaktör gör. Ett inlägg ska ofta ha metadata som måste in i ekvationen 

2018 © Eco by Sweden