Aalund Nordic

Journalisterna är överlag mest nöjda med presshanteringen hos intresseorganisationer men trovärdigheten i informationen är högre bland utbildningsinstitutioner.

Pressmeddelande   •   Jan 29, 2010 10:00 CET

Resultat från PR Barometern Samhälle 2009

– en undersökning av svenska journalisters relation till organisationer i den offentliga sektorn

222 inrikesjournalister från både nationella och regionala medier (samhällsjournalister) i Sverige har deltagit i Aalunds kommunikationsanalys, PR-barometer Samhälle. Journalisterna utvärderar deras kontakt till och uppfattning av 4-5 offentliga organisationer (i perioden 17 sep-17 nov 2009) som de har undersökt om eller arbetat med inom det senaste året.

Det är andra året i rad som analysen har blivit genomförd i Sverige, i allt har 39 organisationer blivit utvärderade i 2009 inom teman ”Belåtenhet (Kommunikations-/pressavdelningen)”, ”Image av organisationen” och ”Image av högsta ledningen”.

Samtidigt som undersökningen genomförts i Sverige har motsvarande undersökning genomförts i Norge, Danmark och Finland. I allt har runt 1300 journalister intervjuats.

 

Journalisterna är överlag mest nöjda med presshanteringen hos intresseorganisationer

När journalisternas utvärderingar av presshantering hos de olika aktörerna av organisationer jämförs, ser man ett tydligt mönster. Intresseorganisationer klarar sig överlag bättre än utbildningsinstitutioner och statliga institutioner.

Skillnaden är särskilt iögonfallande när det gäller parametrarna ”kommunikationsavdelningens kunskap om aktuella saker”, ”Kommunikationsavdelningens reaktionstid”, ”Förmåga att hitta och presentera intressanta historier för pressen” och ”förmåga att delta i aktuella debatter” där skillnaden mellan intresseorganisationer och statliga institutioner samt utbildningsinstitutioner är stor. Även om utbildningsinstitutioner har ett par parametrar som de är sämre på, så är kvaliteten på deras pressmeddelanden markant bättre än de två övriga grupperna.

Sett till alla utvärderade organisationer och de som är bäst på respektive parameter finner vi Linköpings Universitet och Umeå Universitet bäst på sammanlagt 6 av 12 parametrar. Detta är speciellt intressant sett till att utbildningsinstitutioner har sämsta genomsnitten på flertal parametrar. TV4 utvärderas bäst dels när det gäller ”tillgång till information om organisation” samt ”förmåga att hitta och presentera intressanta historier för pressen”. På parametern ”förmåga att delta i aktuella debatter” finner vi precis som i 2008 års undersökning, Naturskyddsföreningen bäst placerad på denna parameter.  (Se bild 1.0)

 

Trovärdigheten i informationen är störst bland utbildningsinstitutioner.

När det gäller imageprofilen hos organisationerna, är intresseorganisationerna generellt bättre. Detta till trots, så är trovärdigheten lägst bland intresseorganisationer, men på en klart godkänd och bra placering. Synligheten är lägst bland utbildningsinstitutioner medans ”prioriterar professionell kommunikation med pressen” och ”är en tillgänglig och öppen organisation” är lägst bland statliga institutioner.

Sett till de organisationer som är bäst på respektive imageparameter finner vi i 2009 års undersökning Göteborgs Universitet som har bäst på ”ger trovärdig information”, Cancerfonden som mest synlig, TV4 som prioriterar bäst professionell kommunikation med pressen samt Handikappförbundens Samarbetsorgan som mest tillgänglig och öppen. (För grafer se PDF-filen)

Top-of-mind: Vem är spontant bäst på medierelationer i Sverige?

Inför varje intervju med journalister, ställer vi frågan ”vem är bäst på medierelationer?” för varje grupp; dvs. intresseorganisationer, statliga institutioner och utbildningsinstitutioner. Varje journalist väljer självmant och spontant en i varje grupp och dessa röster läggs sedan ihop för att således bilda ”Topp 5” listan för varje grupp. Sett till 2008 års top-of-mind finner vi att både Polisen och Vägverket är högst belägna i år igen bland statliga institutioner. Ytterligare finner vi i år igen, Gröna Bilister på topp 5 listan för intresseorganisationer. (För grafer se PDF-filen)

 

För ytterligare information se PDF-filen, eller så är du välkommen att kontakta Markus Sjöholm på +46 735 32 58 95 eller på ms@aalund.com.