TU, Tidningsutgivarna

Journalistförbundet och TU kräver insyn i statliga bolag

Pressmeddelande   •   Maj 16, 2012 10:00 CEST

− Regeringen måste även i fortsättningen garantera allmänheten insyn i förvaltningen av statliga bolag. Förslaget om nya statliga förvaltningsbolag får inte sätta offentligheten ur spel, förklarar Jonas Nordling, ordförande i Journalisförbundet och TU:s chefsjurist Per Hultengård.

Idag utförs förvaltningen av statens 58 bolag av anställda på Regeringskansliet. Den förvaltningen omfattas av offentlighetsprincipen. Nu vill en utredning att förvaltningen ska överföras till två nya statliga bolag. Men offentlighetsprincipen och allmänhetens insyn gäller inte för statliga bolag.

− Det här är ett insynsfientligt förslag som påminner om när de då offentligägda Post- och Televerken på sin tid med enkla riksdagsbeslut om bolagisering lyftes ut ur offentlighetsprincipen - och därmed undandrogs medborgarnas insyn. Det misstaget ska inte upprepas. Regeringen har ett utredningsförslag sedan flera år tillbaka om att låta offentlighetsprincipen gälla i statliga bolag - på samma sätt som den redan gäller i kommunala bolag. Nu ställs frågan på sin spets och det är dags att gå från ord till handling, säger Per Hultengård.

− Förslaget som det ser ut nu innebär en försämring av insynen i det som allmänheten själv äger, förklarar Jonas Nordling. Det räcker inte med att riksrevisonen har insyn. Det finns två sätt att lösa detta. Det bästa är att även statliga bolag omfattas av offentlighetsprincipen, vilket innebär en lagändring och som Journalistförbundet krävt i många år. Det näst bästa är att de två nya statliga förvaltningsbolagen förs in i bilagan till offentlighets- och sekretesslagen, vilken innebär att de likställs med myndigheter när det gäller insyn och möjlighet att granskas.

Vid frågor kontakta
Per Hultengård, chefsjurist Tidningsutgivarna, 070-815 75 29
Jonas Nordling, ordförande Journalistförbundet, 070-786 84 33

TU är en branschorganisation som arbetar för fria och konkurrenskraftiga medier för ett öppet och demokratiskt samhälle.