Svenska Journalistförbundet, SJF

Journalistförbundet sätter mediekoncentration och mångfald i fokus på Bokmässan

Pressmeddelande   •   Sep 17, 2010 10:50 CEST

Journalistförbundet har tagit fram en ny skrift, Mediekoncentration och mångfald – en omöjlig ekvation?, där fem mediepersonligheter ger sin syn på ägarkoncentrationen i branschen och hur det påverkar mångfalden i medierna. Medverkande skribenter är Maja Aase, Tomas Brunegård, Mats Ekdahl, Andreas Ekström och Agneta Lindblom Hulthén. Skriften lanseras på Bokmässan i Göteborg torsdag den 23 september kl. 17.15 i Journalistförbundets monter B09:59 och åtföljs av ett mingel med bubbel och snacks.
Journalistförbundet anordnar också ett seminarium om mediekoncentration och mångfald på Bokmässans debattscen fredag 24 september kl. 15.00. Panelen består av Tomas Brunegård, koncernchef Stampen, Hans Larsson, chefredaktör dagens Arbete, Lennart Fernström, vd Fria Tidningen Göteborg, och Agneta Lindblom Hulthén, ordförande Journalistförbundet.

Journalistförbundet vill även uppmärksamma fackförbundspressen som står för en bredd och mångfald som är viktig att värna om. Agneta Lindblom Hulthén och Hans Larsson diskuterar mediekoncentration och mångfald med fackförbundspressen som utgångspunkt fredag 24 september kl. 17.15 i Journalistförbundets monter B09:59.

Syftet med skriften och seminarierna är att upplysa, uppmärksamma och uppmana till diskussion om ett aktuellt och viktigt ämne som påverkar oss alla. Kom till Journalistförbundets monter och våra seminarier på Bokmässan och diskutera mediekoncentration och mångfald med oss!

Varför?
Mediebranschen blomstrar. De totala intäkterna på mediemarknaden har fördubblats mellan 1998 och 2008. Samtidigt har koncentrationen av ägande ökat markant på senare tid. De fem största ägarna står för 60 procent av de totala medieintäkterna i Sverige. När det gäller flerdagarspressen (utgåva minst tre dagar per vecka) står de 16 största ägarna för osannolika 98 procent av marknaden.

De problem som ägarkoncentrationen i medierna medför för mångfalden är uppenbara. Utvecklingen hotar bredden i nyhetsförmedlingen och åsikts- och opinionsbildningen och blir ett demokratiskt problem. Tyvärr är frågan närmast osynlig på den politiska dagordningen och i samhällsdebatten i stort. Journalistförbundet hoppas därför kunna initiera en bred debatt om mediekoncentration och mångfald i svenska medier.

För mer information:
Agneta Lindblom Hulthén, ordförande Journalistförbundet, 0706-30 47 96
Peter Skyhag, informationsstrateg Journalistförbundet, 0705-13 75 07

Medverkande skribenter i Mediekoncentration och mångfald – en omöjlig ekvation?:Andreas Ekström är författare och journalist på Sydsvenska Dagbladet
Tomas Brunegård är vd och koncernchef för Stampen AB
Maja Aase är frilansjournalist och fd chefredaktör för Journalisten
Mats Ekdahl är generaldirektör på Försvarsdepartementet och fd chefredaktör för Arbetet och Tidningen Vi
Agneta Lindblom Hulthén är ordförande i Journalistförbundet

Läs också Journalistförbundets monterprogram och seminarier:
http://www.sjf.se/portal/page?_pageid=53,14365570&_dad=portal&_schema=PORTAL&element_id=15185569
Svenska Journalistförbundet är yrkes- och fackförbundet för journalister som arbetar för svenska medier. Vi är det enda fackförbund som kan företräda och tala för alla journalister i Sverige. Journalistförbundet är både ett yrkesförbund och ett fackförbund. Det är en styrka.