Svenska kyrkan

Journalistresa till Kambodja och Burma

Pressmeddelande   •   Dec 11, 2013 13:54 CET

Svenska kyrkan ordnar en studieresa för journalister till Kambodja och Burma i början av mars 2014. Datumen fastställs i mitten av december. Sista ansökningsdag är 15 december.

Vi vill genom denna studieresa ge dig som journalist en möjlighet att se hur långsiktigt utvecklingsarbete bedrivs, hur man förebygger katastrofer samt arbete för att organisera människor lokalt och ge dem utbildning i sina rättigheter.

Svenska kyrkans utvecklingsarbete i Kambodja och Burma syftar till att stärka människor och ge den fattiga landsbygdsbefolkningen i länderna möjlighet att skapa sig ett bättre liv. Detta sker genom arbete med lokal organisering, matsäkerhet,vatten och sanitet, miljö och klimatanpassning, samt kvinnors och barns rätt till hälsa och utbildning. Genom social organisering och utbildning stärks människors kapacitet att klara sin egen försörjning samt att hävda sina rättigheter i relation till de lokala myndigheterna. Via lokala lån- och spargrupper kan fattiga människor, som ingen vanlig bank vill låna ut till, få ett mikrolån för att starta en egen verksamhet. Vi kommer också att se det arbete som görs för att anpassa sig till klimatförändringarna så att människor är bättre rustade vid torka, översvämningar och andra extrema naturhändelser. Projekten som vi kommer att besöka finansieras av bland annat Svenska kyrkan i samarbete med lokala organisationer.

Kostnader och stipendium
Vi har plats för 4 deltagare. Kostnaden för resan är ca 16 000 kronor, beroende av priset på flygbiljetten. Du kan söka stipendium som täcker kostnader för resa och logi med helpension samt för kostnader på plats. Vi bokar resa och boende efter överenskommelse med dig. Det är viktigt att vara korrekt försäkrad vid resor till området, detta står deltagarna själva för.

Ansökan
Du skickar din ansökan senast den 15 december. Utifrån de ansökningar vi får, gör vi ett urval av fem deltagare. Våra urvalskriterier baseras på möjligheten att tillgodogöra sig resan, och vi söker även få spridning över landet. 
Detaljerad reseinformation skickas ut i januari.

Programmet
Vi reser från Arlanda och är borta i ca 10 dagar. Vi räknar med att besöka projektplatser i fyra dagar i Kambodja samt två dagar i Burma. Resterande tid går åt till resor.

Lista på de som blivit uttagna publiceras på www.svenskakyrkan.se/studieresa v51.

Har du frågor är du välkommen att kontakta Stefan Håkansson på telefonnummer 018-16 94 20.