Nyckeltalsinstitutet AB

Ju större andel män som chefer – desto större andel korttidssjuka kvinnor!

Pressmeddelande   •   Apr 19, 2013 12:29 CEST

Ojämställd chefsstruktur påverkar sjukfrånvaron

”En tredjedel av skillnaden i kortidssjukfrånvaro mellan kvinnor och män kan förklaras med chefsstruktur och skillnader i lön” säger Bino Catasús professor vid Stockholms Universitet samt sakkunnig på Nyckeltalsinstitutet.

Det visar den årliga jämställdhetsundersökningen - JÄMIX® som nu presenteras av undersökningsföretaget Nyckeltalsinstitutet. 
260 företag/organisationer och ca 700 000 anställda i Sverige ingår i undersökningen.

Sedan 1996 har Nyckeltalsinstitutet genomfört mätningar med personalekonomiska nyckeltal inom stora och medelstora företag och organisationer, i syfte att kartlägga attraktiva arbetsgivare och jämställdhet. I april varje år presenteras resultaten som bygger på personalinformation från över 260 organisationer med runt 700 000 anställda i Sverige.  Den 25 april publicerar Nyckeltalsinstitutet sin årsrapport 2013, med de viktigaste slutsatserna och samvariationerna från årets kartläggningar.

När det gäller sjukfrånvaro kan vi konstatera följande:

  •  I verksamheter där män har högre lön och där män är överrepresenterade på chefsposter, där har kvinnor högre korttidssjukfrånvaro än män.
  • Stora arbetsgrupper ger högre långtidssjukfrånvaro.
  • Kvinnor har fortsatt nästan dubbelt så hög långtidssjukfrånvaro som män. I 90 procent av alla organisationer har kvinnor en högre andel långtidssjukfrånvaro än män.

”Långtidssjukfrånvaron samvarierar med både lönenivåer och storlek på arbetsgrupper (antal tillsvidareanställda/chef). Hela 53 % av långtidssjukfrånvaron kan förklaras med
andelen kvinnor, lönenivå och storlek på arbetsgrupper.
 Vi ser att alla verksamheter med i genomsnitt fler än 30 anställda/chef, har mer än 4 % långtidssjukfrånvaro."
säger Anders Johrén, nyckeltalsexpert och analytiker
på Nyckeltalsinstitutet.
 
Stora Nyckeltalsdagen, torsdag den 25 april, presenterar Nyckeltalsinstitutet sin
årsrapport 2013 samt vinnande företag och organisationer i mest Attraktiva Arbetsgivare och mest Jämställda arbetsgivare. Pressanmälan Tina Ekström tina@nyckeltal.se 070 453 80 81

Mer om Nyckeltalsinstitutet på www.nyckeltalsinstitutet.se
För en intervju och förklaring av rapporten kontakta gärna:

Kjell Kalmnäs, VD Nyckeltalsinstitutet,
kjell@nyckeltal.se, 08-402 00 29, 070 - 814 84 89

Anders Johrén, nyckeltalsexpert & sakkunnig på Nyckeltalsinstitutet.
anders@nyckeltal.se 070 – 62 62 826,

Bino Catasús, sakkunnig på Nyckeltalsinstitutet och Professor vid Stockholms Universitet, binocatasus@gmail.com 070 – 86 69 888,

 

 


Nyckeltalsinstitutet AB gör sedan 1996 årliga systematiska mätningar avseende personalekonomiska nyckeltal. Nyckeltalsinstitutet kartlägger medelstora och stora företag  samt organisationer genom tre index: Jämställdhetsindex, Attraktiv Arbetsgivarindex och Hälsoindex. Nyckeltalsinstitutets affärsidé är att erbjuda nyckeltal för kartläggning och analys av företagets viktigaste resurs - personalen - för att bidra till styrning mot framgång. Nyckeltalsinstitutet ägs av Labora Konsultforum, Civilekonomerna och Wise Group AB.