Kungl. Vetenskapsakademien, KVA

Jubileumsföreläsning om hur vi håller klimat- och ekosystemförändringar under farliga gränser

Pressmeddelande   •   Apr 29, 2009 08:33 CEST

Onsdag 29 april, kl. 17-18 och
Torsdag 30 april, kl. 10-13

PLATS: Beijersalen, Kungl. Vetenskapsakademien, Lilla Frescativägen 4A, Stockholm.
Gratis parkering för deltagande press.
Det är fullbokat så kom i tid!

ONSDAG 29 APRIL, KL. 17-18
Vetenskapskademiens nye ledamot inom geovetenskap, professor VEERABHADRAN RAMANATHAN, håller den första s.k. Gordon Goodman-föreläsningen på temat: "Strategies for containing climate change below dangerous levels".

Ramanathan är professor i Atmospheric and Climate Sciences vid Scripps Institution of Oceanography, University of California, San Diego, USA, och har spelat en nyckelroll inom klimatforskning den senaste 30 åren.

TORSDAG 30 APRIL, KL. 10-13
På det 100:e jubileumsseminariet av Stockholm Seminars talar ledande klimat- och ekosystemforskare om hur de naturliga och mänskliga systemen är starkt sammanlänkade. Den nye chefen för Bert Bolins center för klimatforskning, prof. JOHAN KLEMAN, illustrerar hur våra stora inlandsisar tidigare har reagerat och kommer att reagera på ett varmare klimat.

---------------------------------------------------------------------------------------------------
Båda dagarna organiseras av Stockholm Environment Institute i samarbete med Vetenskapsakademien.

PROGRAM: Detaljerade program bifogas på sidan 2-4 i denna PDF.

VÄLKOMMEN!

Pressanmälan och önskemål om intervjuer:
Erik Huss, pressansvarig, KVA, 08-673 95 44, 070-673 96 50, erik.huss@kva.se

Kungl. Vetenskapsakademien, stiftad år 1739, är en oberoende organisation som har till uppgift att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället. Akademien tar särskilt ansvar för naturvetenskap och matematik, men strävar efter att öka utbytet mellan olika discipliner.