Digitaliseringskommissionen

Juhán Niila Stålka från Sigtuna blir it-expert åt regeringen

Pressmeddelande   •   Apr 19, 2013 10:55 CEST

Vi tror att barn och ungdomar är bra på internet. På vissa sätt är de kanske bättre än vuxna, i det att de inte har lika många och lika hårt inpräglade förutfattade meningar om hur saker kan och bör fungera. I en teknisk miljö där saker ändras hela tiden kan den utgångspunkten vara nog så viktig som erfarenhet och expertkunskaper kring specifika detaljer.

Därför utser Digitaliseringskommissionen i dag åtta kommissionärer, mellan 7 och 18 år, till vår expertgrupp Lilla kommissionen. De är födda och uppvuxna i det digitala och många av dem började använda nätet och it redan i förskoleåldern. Därför är de unikt lämpade att vara våra framtidsexperter, för att hjälpa oss att försöka se och vrida på digitaliseringen med lite mindre skygglappar.

Från årskurs åtta på Ekillaskolan i Sigtuna kommer kommissionär Juhán Niila Stålka. Juháns främsta intresse är teater, som han hållit på med sedan han lärde sig att gå. Han är också politiskt intresserad av skolpolitik och upphovsrätt och engagerad i den samiska ungdomsorganisationen Sáminuorra.

Juháns favoritord är solidaritet och hans intresse för solidaritet och juridik gör att han i framtiden vill bli jurist med mänskliga rättigheter i fokus och sedan få arbeta med frågor som rör urfolk och olika minoriteter.

Vi på Digitaliseringskommissionen är glada över att Juhán vill vara med och ge oss inblickar från en värld där digitaliseringen både är helt självklar och samtidigt kan förvandlas till vad som helst.

För mer information kontakta:
Isobel Hadley-Kamptz
Digitaliseringskommissionen
072-521 29 70
isobel.hadley-kamptz@regeringskansliet.se


Digitaliseringskommissionen verkar på uppdrag av Näringsdepartementet för det IT-politiska målet "Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter". Att göra det innebär både att analysera utvecklingen och kommunicera digitaliseringens möjligheter och den digitala agendan. Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 december 2015. Läs mer på www.digitaliseringskommissionen.se