NASDAQ OMX

Jukka Ruuska, OMX, vald till ordförande för FESE

Pressmeddelande   •   Nov 29, 2006 16:37 CET

Jukka Ruuska, chef för OMX Nordiska Börs, har valts till ordförande för den europeiska börsfederationen, FESE (the Federation of European Stock Exchanges).

Jukka Ruuska, som har varit aktiv inom FESE sedan 2004, tillträder sin nya position idag. Uppdraget löper över två år.

“Jag är mycket glad över att ta över som ordförande för FESE vid en tidpunkt som är av stor vikt för Europas börser. Skapandet av en integrerad och effektiv europeisk finansmarknad går snabbt framåt. Direktivet om marknader för finansiella instrument (MiFID), vilket ställer ökade krav på genomlysning och stärkt konkurrens inom värdepappershandeln, träder i kraft i november 2007. Vi har också nyligen signerat en europeisk kod för clearing och settlement. Den kommer att implementeras under de två kommande åren och förväntas öppna upp för ökad konkurrens även inom clearing och settlement.

Det är intressanta tider för Europas börser. Det är min ambition som ordförande för FESE att driva Massimo Capuanos utmärkta arbete vidare och främja börsernas globala konkurrenskraft samt arbeta för erkännandet av deras bidrag till den europeiska ekonomin. Börser är av stor betydelse för de europeiska kapitalmarknaderna och utvecklingen av vår ekonomi. FESE kommer att fortsätta att arbeta nära den europeiska kommissionen och Europaparlamentet samt andra nyckelorganisationer med anknytning till vår verksamhet”, säger Jukka Ruuska.

Den europeiska börsfederationen (FESE) representerar de aktörer som driver Europas reglerade marknader och andra marknadssegment, vilket inkluderar aktie- och derivatmarknader. Med 24 medlemmar representerar FESE nära 40 börser från samtliga EU-länder samt Island, Norge och Schweiz. Genom medlemmarnas globala aktiviteter har FESE kontakter med övervakande myndigheter och marknader världen över.


För mer information, vänligen kontakta

Ulrika Areskog, OMX Nordiska Börs +46 8 405 63 76


Om OMX | OMX är en ledande expert inom börsindustrin. Genom den Nordiska Börsen erbjuder OMX tillgång till cirka 80 procent av den nordiska och baltiska värdepappersmarknaden. Den Nordiska Börsen är ett begrepp som används i marknadsföringssyfte och är inte en juridisk person. Begreppet beskriver det gemensamma erbjudandet från Helsingforsbörsen, Köpenhamnsbörsen, Stockholmsbörsen, Tallinnbörsen, Rigabörsen och Vilniusbörsen. OMX integrerade teknologilösningar täcker transaktionskedjan och möjliggör effektiva värdepapperstransaktioner för över 60 börsorganisationer i fler än 50 länder. OMX är ett Nordic Large Cap bolag i den finansiella sektorn på OMX Nordiska Börs. För mer information, besök www.omxgroup.com