MK Illumination AB

Julbelysning drog folk till Stockholm

Pressmeddelande   •   Jun 17, 2013 10:20 CEST

Julbelysning drog folk till Stockholm

MK Illuminations belysningskoncept Stockholmsjul – ett av Europas största – har under två år hjälpt till att göra Stockholm stad attraktivt för besökare. En färsk undersökning visar på en stadig ökning av hotellnätter och omsättning för handeln i staden under julsäsongen.

Att förstärka Stockholms roll som Skandinaviens ledande besöks- och shoppingdestination var ett av målen när MK Illumination tillsammans med City i samverkan skapade konceptet Stockholmsjul. Premiären 2011 blev en succé; Stockholmshotellen rapporterade om en ökad beläggning på 14 % och stadens handlare visade på en försäljningsuppgång med 1 %. Dessutom har MK Illuminations lysande koncept gett besökarna en ökad känsla av trygghet och säkerhet i city.

En undersökning om effekterna av Stockholmsjul 2012 visar nu på en fortsatt ökning i besökssiffrorna för staden. Det är City i samverkan som genomfört undersökningen bland stadens besökare. 600 Stockholmsbesökare fick under december månad 2012 svara på frågor. Undersökningen visar följande:

·  40 % hade påverkats positivt av julbelysningen i sitt beslut att välja Stockholm som shoppingdestination

·  60 % skulle rekommendera Stockholm city till vänner och familj på grund av julbelysningen

·  90 % tyckte att belysningskonceptet var ”tilltalande” eller ”mycket tilltalande”

·  På frågorna: ”Vad är det första du tänker på när du hör ’Jul i Stockholm’?” och ”Vad tycker du skulle förstärka julstämningen i city?” var ”julbelysning” ett av de vanligaste svaren.

Om MK Illumination

MK Illuminations rötter finns i Innsbruck, där företaget grundades 1996. På senare år har vi utvecklat en global närvaro i fler än 100 länder, med 26 självständiga dotterföretag. Detta gör att varje enhet kan dra nytta både av sin lokalkännedom och MK Illuminations globala nätverk och sätt att arbeta. Under högsäsong har MK Illumination över 300 anställda. Sedan 1999 har vi vår egen tillverkningsenhet på 6 000 kvm i Prešov, Slovakien. I Norden har MK Illumination kontor i Danmark, Norge och Sverige.

kontaktperson

Niclas Johansson                

MK Illumination AB

VD Norden

Box 30, 274 03 Rydsgård


Phone: +46 411 24 44 44


Mobil: +46 708 25 86 65


Fax +46 411 444 04

Email: info@mk-illumination.se 

www.mk-illumination.se


MK Illuminations rötter finns i Innsbruck, där företaget grundades 1996. På senare år har vi utvecklat en global närvaro i fler än 100 länder, med 26 självständiga dotterföretag. Detta gör att varje enhet kan dra nytta både av sin lokalkännedom och MK Illuminations globala nätverk och sätt att arbeta. Under högsäsong har MK Illumination över 300 anställda. Sedan 1999 har vi vår egen tillverkningsenhet på 6 000 kvm i Prešov, Slovakien. I Norden har MK Illumination kontor i Danmark, Norge och Sverige.