Fortum Sverige AB

Julbelysning viktig för stockholmarna

Pressmeddelande   •   Dec 19, 2012 12:05 CET

Sju av tio stockholmare tycker det är viktigt med julbelysning i centrum. Men det kostar betydligt mindre att lysa upp staden än vad stockholmarna själva tror. Det visar en mätning av Novus Opinion som Fortum har låtit göra.

Som en del i ett samarbete med Stockholm Stad som syftar till att göra staden till ljusare och trevligare bidrar Fortum till julbelysningen av 32 gator och torg i Stockholm. Det är ett samarbete som enligt Novus mätning uppskattas av stockholmarna. Majoriteten av de tillfrågade är positivt inställda till julbelysningen och tycker att traditionen bör fortsätta. Invånarna anser att belysningen är ett sätt att ge något tillbaka till både de som bor i Stockholm permanent och de som besöker staden.

Belysningen mycket billigare än man tror
Stockholmarna tror däremot att stadens julbelysning drar mycket mer el än den faktiskt gör - vanligen mellan 10 och 25 gånger mer än vad som faktiskt är fallet. Nästan hälften av de tillfrågade bedömer att elen kostar mer än själva dekorationerna – i genomsnitt 17 000 kronor per dygn. I själva verket kostar det bara knappt 600 kronor per dygn att lysa upp staden med julbelysning, med andra ord 0,06 öre per stockholmare och dygn.

Mätningen genomfördes i slutet av november via webbintervjuer i Novus Sverigepanel, och riktade sig till boende i Stockholms län i åldern 18-79 år. Totalt genomfördes 570 intervjuer.

För mer information, kontakta gärna:
Jennifer Carlsson, sponsorchef, tfn. 08 - 671 71 56,
Christina Almgren, presschef, Fortum, tfn, 072 - 515 78 06

Om Fortum: Fortums syfte är att skapa energi som gör livet bättre idag och för kommande generationer. Vi erbjuder hållbara lösningar som tillgodoser behoven av låga utsläpp, effektiv resursanvändning och en trygg energiförsörjning samtidigt som vi levererar ett förstklassigt resultat till våra aktieägare. Vår verksamhet omfattar produktion, distribution och försäljning av el och värme, samt experttjänster inom dessa områden.

Fortums verksamhet är fokuserad på Norden, Ryssland, Polen och Östersjöområdet. I framtiden ser vi även att integrationen i Europa och de snabbt växande marknaderna i Asien ger ytterligare möjligheter för tillväxt. Under 2011 uppgick Fortums omsättning till 6,2 miljarder euro och rörelseresultatet var 1,8 miljarder euro. Vi sysselsätter cirka 10 800 personer. Fortums aktie är noterad på NASDAQ OMX Helsingfors.  

Ytterligare information: www.fortum.com