Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR

Julborden gör december till Sveriges bästa restaurangmånad

Pressmeddelande   •   Nov 21, 2006 14:36 CET

Beräkningar från Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR, visar att december är den främsta restaurangmånaden. Restaurangomsättningen i december har under perioden 2000-2005 i genomsnitt legat 14 procent över medelmånadsomsättningen på restaurang.

Uppskattningsvis uppgår julbordsomsättningen till 2 miljarder kronor. SHR beräknar att årets säsong kommer att utvecklas mycket starkt. En tillväxt på klart över 5 procent jämfört med december år 2005 är sannolik.

I Malmö har decembers restaurangomsättning i genomsnitt legat 22 procent över medelomsättningen på stadens restauranger under de senaste fem åren. Det kan jämföras med Helsingborg där restaurangomsättningen legat 11 procent över snittet.

– I vissa regioner har julborden större betydelse än i andra, men tydligt är att det går bra för näringen i december. I Helsingborg är restaurangomsättningen högst i juli på grund av omfattande sommarturism, säger Björn Arnek, branschekonom på SHR.

Turister står för cirka 45 procent av den totala restaurangkonsumtionen i Sverige. Restaurangkonsumtionen i december är hög trots att antalet turister är lågt.

– Den viktigaste förklaringen till att december är den bästa restaurangmånaden är julbordstraditionen: att företag, organisationer och myndigheter bjuder sina medarbetare och kunder på julbord för att visa uppskattning. Privatpersoners julbordsbesök med släkt och vänner bidrar också, avslutar Björn Arnek, branschekonom på SHR.

Hela rapporten om restaurangomsättningen i december kan laddas ner från SHR:s hemsida, www.shr.se

Kontakta SHR:s branschekonom Björn Arnek, telefon 08-762 74 15, för ytterligare information.

SHR, Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, är bransch- och arbetsgivarorganisation för hotell- och restaurangföretagen i Sverige. Våra medlemmar driver tillsammans 4 400 hotell och restauranger och vårt medlemsmärke är en symbol för god affärssed. Mer information finns på www.shr.se

Presskontakt: Erika Rosander, 08-762 74 28 eller 0708-96 90 04, Elisabeth Forslund, 08-762 74 22.