Lunds universitet

Julens ABC

Pressmeddelande   •   Dec 11, 2009 15:17 CET

Är du journalist och behöver tips på experter inom ämnen som brukar bli aktuella under julen?
Använd dig då av denna expertlista som informatörer vid Lunds universitet har satt samman.
Advent, jul och trettondag: historia, teologi och praktik
Professorn i praktisk teologi, Stephan Borgehammar, kan svara på frågor om uppkomsten och innebörden av det kristna jul- och trettondagsfirandet, adventsfastan, juldagarnas olika gudstjänster, julpsalmer m.m. Tel. 046-222 46 98, Stephan.Borgehammar()teol.lu.se

Att överleva vintern…
Hur gör fåglarna för att överleva vintern? Kommer fåglar sluta att flytta vid ett varmare klimat?
Susanne Åkesson, zooekolog, 046 2223705
Jannika Boström, zooekolog, 046 2223789

Blot - Så har man blotat i Uppåkra!
Ola Magnell, Institutionen för Arkeologi och Antikens historia, avd. f. Historisk osteologi:
ola_magnell()yahoo.com, tel. 0456-102 80

Bockar, grisar och folk.
Vad har vi hämtat av förkristna föreställningar till vårt julfirande?
Kristina Jennbert, Institutionen för Arkeologi och Antikens historia, kristina.jennbert()ark.lu.se, tel. 046-222 94 75

Brandrisk
- Nu tändas tusen juleljus – om ökade brandrisker i juletid
Göran Holmstedt, professor Brandteknik, Lunds tekniska högskola, Tel: 046-222 48 82, 222 04 02, Goran.Holmstedt()brand.lth.se

Depressioner i juletid
- Depressioner och självmord: Lil Träskman-Bendz, professor i psykiatri, särskilt preventions- och behandlingsforskning, forskar på depressioner, tel 046-17 38 40, Lil.Traskman_Bendz()med.lu.se
- Vinterdepressioner och ljusbehandling: Baba Pendse, psykiatriforskare, tel 040-3302615, Baba.Pendse()med.lu.se

Familjeförhållanden (rättens roll i familjen)
Annika Rejmer, Rättssociologi 046-222 36 55) Annika.Rejmer()soc.lu.se

Fira jul på kredit- ekonomisk oro i sämre tider och att ta lån för att fira jul.
Hans Byström, Ekonomihögskolan, hans.bystrom@nek.lu.se, 046-222 94 78

Frivilligorganisationernas arbete
Anna Meeuwisse, Socialhögskolan 046-222 31 57, Anna.Meeuwisse()soch.lu.se

Grisar - Människan och svinet – en relation från äldre stenålder.
Ola Magnell, Institutionen för Arkeologi och Antikens historia, avd. f.
Historisk osteologi: ola_magnell()yahoo.com, tel. 0456-102 80

Halka
- Frakturer hos äldre: Karl-Göran Thorngren, överläkare och professor i ortopedi, särskilt inriktad på åldringsfrakturer, tel 046-17 20 53, Karl-Goran.Thorngren()med.lu.se
- Brutna lårbenshalsar - Hur får vi färre brutna lårbenshalsar bland äldre i trafiken vintertid? Monica Berntman, lektor vid avdelningen trafik och väg vid Lunds tekniska högskola, tel: 046-222 91 33 , Monica.Berntman()tft.lth.se

Hemlöshet
Hans Swärd, Socialhögskolan, 046-222 94 15. Hans.Sward()soch.lu.se, Marcus Knutagård 046-222 93 84, Marcus.Knutagard@soch.lu.se

Hur allting blev till
Julen är en religiös högtid. En som har funderat på vetenskapliga och ovetenskapliga skapelsemyter är:
Leif Lönnblad, teoretisk fysiker, 046 2227780

Julfirande
Hur firar man jul idag? - plastfamiljer, Kalle Anka, julbord eller inte etc. Folklivsarkivet har tillsammans med andra folkminnesarkiv dokumenterat dagens julfirande i Sverige. Tala med Charlotte Hagström, 046-222 75 68, Charlotte.Hagstrom()kultur.lu.se


Jullekar, julsånger och dans kring granen
Musikarkivarie Patrik Sandgren på Skånes musiksamlingar, Folklivsarkivet. 046-2223612. Patrik.Sandgren@kultur.lu.se


Julmat

Djuretik
Helena Röcklinsberg, lektor i etik, speciellt djuretik, kan svara på frågor om livet för grisen före juleskinkan o kossan inför osttillverkningen. helena.rocklinsberg@teol.lu.se

Julmat då och nu
Håkan Jönsson, etnolog
Tel: 046-2229512, Hakan.Jonsson@kultur.lu.se

Julsnaps och julöl
- Alkoholberoende: Mats Berglund, professor i klinisk alkoholforskning, tel 040-33 10 02, Mats.Berglund()med.lu.se, Helena Hansson, alkoholforskare, 040-33 29 77, helena.hansson()med.lu.se

Mat och matkultur (sociologiska perspektiv), Anna-Lisa Lindén, 046-222 88 34, Anna-Lisa.Linden()soc.lu.se

Frossa i fett, salt och socker – vad händer i våra kroppar?
- Fetma: Mona Landin-Olsson, överläkare på Kompetenscentrum Obesitas, Universitetssjukhuset i Lund, tel 046-17 14 52, Mona.Landin-Olsson()med.lu.se
- Socker och fett: Charlotte Erlanson-Albertsson, professor i medicinsk och fysiologisk kemi som forskar hur socker och fett fungerar i kroppen, tel 046-222 85 89, Charlotte.Erlanson-Albertsson()med.lu.se
- Salt: Olle Melander, docent som forskar på salthalt i livsmedel och koppling till risken för högt blodtryck, stroke och hjärtinfarkt, tel 040-39 12 09, Olle.Melander()med.lu.se
- Julbakets kemi: Ann-Charlotte Eliasson, professor, livsmedelsteknologi vid Lunds tekniska högskola, tel: 046-222 96 74, Ann-Charlotte.Eliasson()livsteki.lth.se
- Julbordet och bakterier: Göran Molin, professor livsmedelsteknologi vid Lunds tekniska högskola, 046-222 83 27 Goran.Molin()livsteki.lth.se och Siv Ahrné, universitetslektor livsmedelsteknologi, 046-222 83 27, Siv.Ahrne()livsteki.lth.se
- Julbordet och näringsaspekter: Nils-Georg Asp, professor Industriell näringslära och livsmedelskemi vid Lth, 046-222 83 04, Nils_Georg.Asp()inl.lth.se
- Julosten: Marie Paulsson, professor Livsmedelsteknik, 046-222 96 30, Marie.Paulsson()livstek.lth.se och Peter Dejmek, professor livsmedelsteknik vid Lunds tekniska högskola, 046-222 98 10 Petr.Dejmek()livstek.lth.se
- Julskinkan, korven och syltan: Eva Tornberg, professor livsmedelsteknik. 046-222 48 21, Eva.Tornberg()livstek.lth.se

Jungfrufödsel
Blazenka Scheuer, lektor i Gamla testamentets exegetik kan svara på frågor om GT:s messianska profetior, särskilt profetian om jungfrufödseln i Jesaja 7. blazenka.scheuer@teol.lu.se

Konsumtionsmönster
Ann-Mari Sellerberg, Sociologi 046-222 88 68, Ann_Mari.Sellerberg()soc.lu.se

Krisjul – Så firar vid jul i kristider
Sofia Ulver- Snejstrup, ekonom med inriktning på konsumtionsmönster kan uttala sig om hur krisen påverkar vårt sätt att fira jul. Tel. 070-866 61 02, Sofia.Ulver-Sneistrup()fek.lu.se

Krubbor
Kyrkohistorikern Anders Jarlert kan svara på frågor om julkrubbans korta historia. Anders.Jarlert@teol.lu.se

Långbord i långhuset - Maträtternas långa historia
Daniel Serra, Institutionen för Arkeologi och Antikens historia, avd. f. Arkeologi: Daniel.Serra()ark.lu.se, tel. 046-222 30 88

Maria – Hur länge ammade Maria?
Vad vi vet om barnavård i äldre tider. Elisabeth Iregren, Institutionen för Arkeologi och Antikens historia, avd. f. Historisk osteologi: elisabeth.iregren()ark.lu.se, tel. 046-222 79 46

Mörker - Hur påverkar det oss?
Torbjörn Laike, docent miljöpsykologi och prefekt institutionen för arkitektur vid Lunds tekniska högskola, 046-222 70 78 Thorbjorn.Laike()arkitektur.lth.se

Pepparkakor, glögg och gran - varför doftar julen?
Ulf Ellervik, docent, bioorganisk kemi vid Lunds tekniska högskola, tel: 046-222 82 20, Ulf.Ellervik()bioorganic.lth.se

Renen blir vanligare
Ett varmare klimat påverkar djurlivet i Arktis. T.ex. har antalet renar ökat snabbt på Svalbard till följd av tidigare snösmältning. En som vet mer är:
Torben Christensen, naturgeograf, 046 2223743
Röd är julens färg - hur reagerar vi på rött?
Thorbjörn Laike, vid Lunds tekniska högskola, 046-222 70 78 Thorbjorn.Laike()arkitektur.lth.se

Saturnaliefesten - en romersk föregångare till julen.
Dominic Ingemark, Institutionen för Arkeologi och Antikens historia,
avd. f. Antikens kultur och samhällsliv: Dominic.Ingemark()ark.lu.se,
tel. 046-222 83 81

Ser du stjärnan i det blå…
Vid juletid lyser stjärnorna som starkast på natthimlen. Och årets julkalender rör sig ibland stjärnor och galaxer. Vill du veta vilka mer om universums galaxer, vilka stjärna som lyser starkast eller chansen att hitta liv på främmande planetsystem?
Sofia Feltzing, astronom, 046 2227294
Snö - Kan snötäckta tak rasa in?
Sven Thelandersson, professor i konstruktionsteknik, 046-222 73 68, Sven.Thelandersson()kstr.lth.se, http://aqua.tvrl.lth.se/

Strömavbrott
- Vilka risker finns när strömmen går en smällkall vinterdag? Kurt Petersen, professor i Riskhantering, Lunds Tekniska Högskola, 046-222 42 59, Kurt.Petersen()brand.lth.se och Olof Samuelsson, lektor industriell elektroteknik och automation, 046-222 75 04, Olof.Samuelsson()iea.lth.se
- Räcker strömmen även denna vinter?
Olof Samuelsson, lektor industriell elektroteknik och automation, 046-222 75 04, Olof.Samuelsson()iea.lth.se och Lars J Nilsson, professor, Miljö- och energisystem 046-222 46 83, Lars_J.Nilsson()miljo.lth.se

Svårstartade bilar - vad händer i motorn?
Bengt Johansson, Professor, Lunds Tekniska Högskola, Förbränningsmotorer, 046-222 85 23, Bengt.Johansson()vok.lth.se

Tanken som räknas
”Varje naturvetenskap har sina studieobjekt och sina mätmetoder. Inom atomfysiken räknar man elementarpartiklar, inom kemin räknar man molekylvikter, inom biologin räknar man gener. Inom kognitionsvetenskapen är det tanken som räknas.”
Peter Gärdenfors, professor i kognitionsvetenskap 046-222 48 17, 0709-14 62 46, Peter.Gardenfors()lucs.lu.se

Utsatta barn
Gunvor Andersson, Socialhögskolan 046-2229409, Gunvor.Andersson()soch.lu.se

Varmare jular?
De flesta drömmer om en vit jul. Men hur blir det med den saken i framtiden? Klimatförändringarna kommer göra att det snöar mindre på vissa ställen. Och mer på andra.
Thomas Hickler, naturgeograf, 046 2223132
Henrik Smith, miljövetare, 046 2229379

Vid den tiden
De heliga skrifternas plats i vårt julfirande. Prof. Fredrik Lindström, fredrik.lindstrom@teol.lu.se.

Våld mot kvinnor
Charlotte Agevall, Rättssociologi Charlotte.Agevall()soc.lu.se