Miljöpartiet Stockholms stad

​Julgranar kastas i sjön för att öka fisket i Stockholm

Pressmeddelande   •   Jan 08, 2016 06:00 CET

Risvasar av julgranar ska i år testas för att återskapa lekmiljöer för fisk i Riddarfjärden. I ett samarbetsprojekt mellan Stockholms stad, Sportfiskarna, WWF och Strömma ska insamlade julgranar från privatpersoner och Skansen kastas i sjön. Andra insamlade julgranar som blir över kommer förvandlas till biokol i en ny anläggning i Högdalen.

I samarbetsprojektet ”Kasta granen i sjön” kommer det att undersökas om metoden att använda risvasar för fiskevård är en användbar metod i urbana miljöer. Tanken med projektet är att använda gamla julgranar för att skapa konstgjorda lekområden för fisk i innerstaden. Om projektet blir lyckat kan erfarenheterna appliceras i andra vatten i vårt närområde samt i andra storstadsregioner. Julgranarna kommer dels från privatpersoner och dels från Skansen.

Strandkanternas grunda, varma och vegetationsrika vatten är fiskarnas barnkammare och ett måste för fiskbeståndens överlevnad. Stora delar av fiskens naturliga lekområden har byggts bort i Stockholms sjöar och vattendrag - läget är allvarligt. Gädda och abborre är våra vanligaste rovfiskar och de har en stor betydelse för ekosystemet och vattenkvaliteten. Om rovfisken försvinner försämras även vattenkvaliteten på sikt.

– I redan exploaterade miljöer handlar det om att hitta nya och innovativa sätt att återskapa lekmiljöer för fisk. Ett sätt att göra detta är att göra risvasar av julgranar. Det är ett kostnadseffektivt sätt att mildra symptomen och vi utnyttjar även avfall som annars skulle gått till förbränning, säger miljöborgarrådet Katarina Luhr (MP).

Risvasar av julgranar återskapar lekmiljöer för fisk

Risvasar är en beprövad fiskevårdsmetod och användningen i urbana miljöer kommer i år att testas i samarbetsprojektet. Risvasar har en begränsad livslängd och staden behöver överväga mer permanenta lösningar i både befintliga miljöer och i nyexploateringar. Det kan exempelvis röra sig om artificiella lekområden och flytande våtmarker för att återskapa lekmiljöer för fisk.

– Vi behöver även tänka mer på den fysiska vattenmiljön när vi bygger i den takt vi gör. Betongskodda kajkanter hör 1960-talet till. Vid exploatering i vattennära lägen behöver hitta ett samspel mellan befintlig natur och bostadsbebyggelse. Strandnära träd och buskvegetation ger skugga och skydd åt fisk och andra vattenlevande djur. Tänker vi rätt när vi bygger i och nära vatten kan vi åstadkomma en förbättrad miljö något som jag tror kommer att öka upplevelsevärdet och livskvaliteten för stockholmarna, säger Katarina Luhr.

Privatpersoner kan lämna sina julgranar på Tjugondag Knut, alltså den 13 januari, till intresseföreningen Sportfiskarna, på Norr Mälarstrand nedanför Kungsholmstorg, mellan klockan 9 och 15.

Julgranar från återvinningscentraler blir biokol

De julgranar som lämnas in på någon av stadens återvinningscentraler kommer att sparas och omvandlas till biokol när anläggningen i Högdalen, Sveriges första biokolsanläggning, öppnar under 2016.

Biokol används som jordförbättringsmedel och kommer att göra Stockholms parker och gator grönare. När biokolet grävs ner i marken skapas även en koldioxidsänka samtidigt som värme till fjärrvärmenätet bildas när biokolet produceras.

Läs mer om julgran och biokol http://www.stockholmvatten.se/jul/#!/julgranen

För vidare information

Mattias Bengtsson Byström, pressekreterare, 0761-22 96 26

mattias.bengtsson.bystrom@stockholm.se

Miljöpartiet de gröna i Stockholms stad
Ragnar Östbergs Plan 1, 105 35 Stockholm
08-508 29 000 (växel)

www.mp.se/stockholm
www.twitter.com/MP_Sthlms_Stad
www.instagram.com/mp_sthlms_stad