Skellefteå Kraft

​Julgranar ska värma Skellefteå

Pressmeddelande   •   Jan 13, 2016 10:36 CET

Nu startar Skellefteå Kraft insamlingen av uttjänta julgranar i centrala Skellefteå. Granarna ska återvinnas och bli till el och värme vid kraftvärmeverket i Hedensbyn.

Graninsamlingen, som har pågått sedan 2008, är en del i Skellefteå Krafts hållbarhetsarbete och genomförs för att visa på den miljönytta som fjärrvärmesystemet bidrar med. Fjärrvärme anses vara en av de viktigaste förklaringarna till att Sverige har lyckats minska koldioxidutsläppen med en femtedel under två decennier.

I Skellefteå Krafts värmeproduktion används främst restprodukter från den lokala skogsindustrin. En gran utan barr ger ungefär 16 kWh vilket motsvarar ungefär att ta en dusch på en halvtimme.

- När vi samlar in julgranar tar vi tillvara på resurser som annars skulle gå förlorade och kan producera både el och värme. Dessutom minskar vi koldioxidutsläppen med effektivare transporter, säger Fredrik Jonsson, avdelningschef småskalig värme, Skellefteå Kraft

Graninsamlingen kommer att pågå under två veckor. Den som vill få sin gran upphämtad plockar av allt pynt och ställer ut den senast på torsdag kväll den 14 januari på samma ställe som grovsopor lämnas. Samhall sköter hämtningen och börjar samla in granarna måndag den 18 januari.

För mer information:
Fredrik Jonsson, avdelningschef småskalig värme, Skellefteå Kraft
Epost: fredrik.jonsson@skekraft.se
Mobil: 073-0812890

Anders Marklund, områdeschef, Samhall
Epost: anders.marklund@samhall.se
Mobil: 0910 – 73 42 51

Skellefteå Kraft driver på utvecklingen av förnybar energi genom investeringar och forskning. Vi är en av Sveriges största kraftproducenter med produktion av vind- och vattenkraft, värme och bioenergi. Målet är att vår egen energiproduktion ska bli 100 procent hållbar.