Handelns Utredningsinstitut (HUI)

Julhandeln slår rekord i år igen

Pressmeddelande   •   Nov 04, 2010 08:10 CET

Förutsättningarna för en fröjdefull julförsäljning är god. Svensk ekonomi återhämtas snabbt från krisen och hushållens optimism är på en mycket hög nivå. Detaljhandeln, vars tillväxttakt har fått stå tillbaka något under året när andra branscher har återhämtats, har under de sista månaderna också uppvisat en stark utvecklingstakt.

Samtidigt är hushållens sparande fortfarande rekordhögt och riksbanken planerar ytterligare en räntehöjning före jul. Detta i kombination med starka jämförelsetal sedan förra årets julhandel gör att HUI visserligen spår rekord i julhandeln i år igen, men med en försiktigare ökningstakt. Detaljhandelsomsättningen förväntas bli 64,7 miljarder kronor, vilket innebär en ökning på 3,0 procent jämfört med föregående år.

Decemberförsäljningen ökar med 3,0 procent

Detaljhandeln som helhet har hittills i år utvecklats starkt, och det är tydligt att lågkonjunkturen definitivt är över för detaljhandeln. Bedömningen är att handlarnas förhoppningar om en framgångsrik julhandel infrias. Att prognosen, trots rekordoptimistiska hushåll och en stark svensk tillväxt, ändå är försiktig beror på att detaljhandeln möter starka jämförelsetal.

− Svensk ekonomi återhämtar sig snabbt ur finanskrisen och hushållen är rekordoptimistiska, det innebär att förutsättningarna för att julhandeln ska slå rekord i år igen är mycket goda, säger Jonas Arnberg, analytiker på HUI.


Starkast utveckling i årets julhandel förväntas elektronikhandeln få, med 5 procent jämfört med föregående år. Elektronikhandeln drabbades av hushållens återhållsamhet under 2008 och 2009, men har nu återhämtat sig och levererat starka utvecklingstal under hela 2010.

En snabb teknisk utveckling med frekventa leveranser av nya spännande produkter gör branschen ständigt intressant för konsumenten. Elektronikbranschen blir årets vinnare i julhandeln, säger Jonas Arnberg.

Även beklädnadsbranschen har utvecklats starkt under 2010 och väntas kunna slå försäljningsrekord också i årets julhandel. HUI prognostiserar att försäljningen ökar med 4 procent jämfört med föregående år.

Dagligvaruhandelns försäljning har fått stå tillbaka något då andra delar av ekonomin har återhämtats. Mot slutet av året beräknas dagligvaruhandelns tillväxt åter få fart och bedömningen är att dagligvaruhandelns omsättning ökar med 3 procent i årets julhandel.


Prognostiserad decemberförsäljning 2010*

Klädhandeln 4,0
Skohandeln 2,0
Möbelhandeln 2,0
Heminredningshandeln 2,0
Elektronikhandeln 5,0
Järn- och bygghandeln 2,0
Färghandeln 2,0
Bokhandeln 0,0
Optikhandeln 1,0
Guldsmedshandeln 4,0
Leksakshandeln 3,0
Dagligvaruhandeln 3,0

* Procentuell förändring jämfört med december 2009

Årets Julklapp
Årets Julklapp presenteras vid en pressfrukost torsdagen den 25 november kl 07.30.

För mer information

Kontakta nedanstående personer för frågor om Årets Julhandelsprognos. Information om tidigare prognoser och julhandelsrapporter finns på www.aretsjulklapp.se.

Lena Larsson
lena.larsson@hui.se
, 08-762 72 89

Jonas Arnberg
jonas.arnberg@hui.se
, 08-762 72 90

Jessica Lindblom
jessica.lindblom@hui.se
, 08-762 72 85