Sinoba

Julklapp till alla inkontinenta

Pressmeddelande   •   Dec 23, 2015 08:08 CET

Första vårdcentralen certifierad av Sinoba, föreningen för kunskap om inkontinens och blåsproblem - Stattena i Helsingborg!

Höjdpunkten under Sinobas festliga jubileumskväll i Göteborg var faktiskt en historisk händelse. Sjukgymnast och uroterapeut Gitte Birlev Könyves fick som representant för Stattenas vårdcentral i Helsingborg, ta emot Sinobas diplom som Sveriges första certifierade kontinensmottagning.

Tidigare under dagen hade samma Gitte, sittandes på en citrongul balansboll, lärt publiken att bäckenbottenträna. Andra experter pratade om folksjukdomen inkontinens utifrån egna erfarenheter eller ur ett professionellt perspektiv. I pausen bjöds på sötsaker och mingel mellan talare, publik och utställare.

Åhörarna fick ta del av engagerande personliga erfarenheter varvade med intressant och pedagogisk information från professorer, läkare och uroterapeuter. Med snart en miljon drabbade svenskar i alla åldrar, är ämnet inkontinens i allra högsta grad aktuellt. Patientföreningen Sinobas uppgift att höja kunskapen, arbeta mot tabu och skamkänslor och prioritera upp området inom vården, är skriande stor.

Trots att vi år 2015 har en öppnare attityd kring ämnet inkontinens, var samtliga talare överens om att Sinobas arbete kring upplysning, öppenhet och kunskapsspridning fortfarande behövs i allra högsta grad. Certifieringen av landets första kontinensmottagning är ett viktigt steg på vägen.

  • -Vi har flera intresseanmälningar att behandla efter årsskiftet från vårdcentraler som vill certifiera sig säger Peter Bernström, ordförande i Sinoba. Det är oerhört glädjande och kommer med tiden att lyfta inkontinensvården.

Fakta:

Nära en miljon kvinnor och män lider av urininkontinens eller andra blåsproblem i Sverige. Trots stora behov är både kunskap och forskning eftersatt. Alltför många undviker vårdcentralerna eftersom ämnet upplevs som känsligt och ofta skamfyllt. Sveriges första certifierade kontinensmottagning kommer att göra skillnad!

Sinoba är en oberoende intresseförening som syftar till att ta tillvara intressen för personer med urininkontinens eller blåsproblem.

Syftet med föreningen, som startade 2005, är att öka kunskapen om problem med urinblåsans funktion och verka för att bästa möjliga omhändertagande efterfrågas och tillhandahålls inom området. Sinoba vill bidra till att skapa ett samhälle där alla med problem avseende blåsa och urinvägar får den vård och hjälp de behöver och kan uppleva full social acceptans och livskvalitet.

Kontaktuppgifter:

Ordförande: Peter Bernström, 0709 14 83 42 e-mail: ordforande@sinoba.se

V. ordf. och certifieringsansvarig: Gregor Larsson, 070 232 28 32

Sekreterare: Agneta Zaar, 070 834 27 38

Läs mer: www.sinoba.seMail to: info@sinoba.se