Göteborg & Co

Julstaden och Kulturkalaset - för alla göteborgare

Pressmeddelande   •   Jul 11, 2017 09:23 CEST

Runt hälften av alla göteborgare besökte Kulturkalaset och Julstaden 2016 och mötesplatserna har en särställning i staden, det visar SOM-undersökningen i Göteborg 2016. Besökarna finns jämt fördelade mellan stadsdelar, ålder, kön, utbildningsnivå, yrkesgrupp och bakgrund och visar att både Julstaden och Kulturkalaset lockar alla typer av göteborgare.

Både Kulturkalaset och Julstaden är gratis för alla och är återkommande varje år. De ska locka besökare till Göteborg och samtidigt medföra ett mervärde för göteborgarna själva. Kulturkalaset äger rum under några dagar i augusti, medan Julstaden håller på under sex veckor runt jul och avslutas med nyårsfirandet.

– Julstaden och Kulturkalaset är etablerade som mötesplatser och SOM-undersökningen visar att det är här som göteborgarna samlas oavsett bakgrund. Kulturkalaset och Julstaden gör staden attraktiv och levande, men bidrar också till integration genom gränsöverskridande möten mellan människor, säger Camilla Nyman Vd för Göteborg & Co.

51 procent av göteborgarna säger sig ha besökt Kulturkalaset under de senaste 12 månaderna, samma siffra för Julstaden är 46 procent. Detta är betydligt högre siffror än vad de andra tio större årligen återkommande händelserna som är med i undersökningen har.

Fler känner till Kulturkalaset jämfört med hur många som känner till Julstaden, men kännedomen om båda är hög. Tittar man närmare på stadsdelar, ålder, och utbildning så är det jämt fördelat på båda två. Under båda händelserna är stadsdelen där flest säger sig besökt mötesplatserna centrum, där 55 procent av de boende besökt Julstaden och 62 procent besökt Kulturkalaset. När det kommer till de resterande stadsdelarna är det bara nio procentenheter för Kulturkalaset och 13 procentenheter för Julstaden som skiljer mellan stadsdelen med lägst antal besökare och stadsdelen med näst mest antal besökare.

När det kommer till åldersgrupper kan man se att Julstaden lockar flest besökare i åldrarna 50-85 år och att den största åldersgruppen för Kulturkalaset är 16-29 år, men skillnaderna mellan de olika åldersgrupperna är små.

Göteborgarna besöker inte bara mötesplatser som Julstaden och Kulturkalaset, de trivs i sin stad. 94 procent av göteborgarna tycker att Göteborg är en bra stad att bo i och 75 procent skulle rekommendera andra att flytta till Göteborg.

Nära 3 500 göteborgare har svarat på SOM-undersökningen i Göteborg 2016 som skickades ut till slumpmässigt utvalda göteborgare hösten 2016. Undersökningens syfte är bland annat att löpande följa utvecklingen i staden och bland stadens invånare fram till 400-årsjubileet 2021.

Länk till SOM-undersökningen i Göteborg 2016.

Länk till SOM-undersökningen Evenemangskonsumtion.

Kontakt
Stefan Gadd, presschef Göteborg & Co, 0706 260751

Göteborg & Co har till uppgift att marknadsföra och medverka i utvecklingen av Göteborg som turist-, evenemangs-, och mötesstad. Läs mer om bolaget på goteborgco.se/