Timrå kommun

Jumbotron och aktiva politiker mot missbruk

Pressmeddelande   •   Nov 02, 2010 13:38 CET


Arbetet för att bekämpa alkohol- och drogmissbruk drivs vidare i Timrå
– De två senaste årens utvecklingsarbete i det så kallade LUMA-projektet har lagt en god grund för fortsatta aktiviteter, säger kommunens folkhälsosamordnare Britt-Louise Nyholm.Arbetet inriktas framför allt på begränsning av tillgängligheten, föräldrastöd och opinionsbildning.

 

– Nyckelgrupper är förstås våra barn och ungdomar och inte minst deras föräldrar. Det stöd vi kan ge föräldrarna kan ofta vara avgörande viktigt, menar Britt-Louise Nyholm.

 

Arbetet sker i bred samverkan med utgångspunkt i det lokala brottsförebyggande rådet, där polisen, kyrkan, köpmannaföreningen och flera kommunala förvaltningar deltar.

 

– Nu närmast gör vi en informationsinsats inför den kommande helgen. Polis och politiker kommer att finnas på plats med information utanför Systembolaget, säger Britt-Louise Nyholm.

 

– God samverkan med Timrå IK gör det också möjligt att under några hemmamatcher köra en antilangningsfilm på jumbotronen i E.On Arena.

 

Ytterligare information: Britt-Louise Nyholm, telefon 070-533 26 01