Junilistan

Junilistan förespråkar realistisk jaktpolitik

Pressmeddelande   •   Apr 07, 2006 09:27 CEST

– Jag är besviken över att jordbruksminister Ann-Christin Nykvist inte gör det möjligt för människor på landsbygden att skydda sina tamdjur mot varg, säger Hélène Goudin, EU-parlamentariker för Junilistan.

Ann-Christin Nykvist lovade tidigare i år att det, på försök, skulle bli lättare att skjuta varg som angriper tamdjur i vargtäta områden. Efter invändningar från miljöpartiet och vänsterpartiet har Nykvist beslutat att inte fullfölja löftet.

– Rovdjuren utgör ett värdefullt inslag i vårt land. Dagens jaktpolitik förbiser dock den verklighet som gäller på landsbygden. Det måste vara möjligt för människor på landsbygden att försvara sina tamdjur i trängda lägen, kommenterar Hélène Goudin.

Junilistan anser att beslutandenivån i jaktfrågor ska flyttas närmare människorna och förespråkar att skyddsjakt på varg och förvaltande jakt på lo och björn ska beslutas på regional nivå.

– Ett viktigt led i arbetet är att verka för att jägarna och den övriga befolkningen får ökat medinflytande och ansvar för förvaltningen av rovdjuren, avslutar jägaren Hélène Goudin.

För ytterligare information:
Hélène Goudin, 070 - 391 72 56