Junilistan

Junilistan kräver en ny folkomröstning om kärnkraften 2007

Pressmeddelande   •   Mar 23, 2006 14:24 CET

- Sveriges energipolitik avgörs av hur vi gör med kärnkraften och det är svenska folket som ska besluta om den. Därför kräver Junilistan en ny kärnkraftsomröstning med tydliga alternativ, säger Nils Lundgren.

- Energifrågan är alltmer kritisk, i Sverige och i världen. Vi står vid ett vägskäl, ett Sverige med eller utan kärnkraft. Detta måste lämnas till svenska folket att besluta om. Det gamla beslutet byggde på nu delvis inaktuella premisser. Frågan är nu om ska vi vidareutveckla kärnkraften eller snabbt börja investera i andra system och samtidigt dra ner elförbrukningen, säger Junilistans ordförande Nils Lundgren.

Under det pågående EU-toppmötet i Bryssel är energin en av de mest centrala frågorna för regeringscheferna. Det gäller miljön i form växthuseffekterna av all förbränning av olja, kol och naturgas. Samtidigt är ett par miljarder asiater på väg att börja konsumera lika mycket energi per person som vi gör nu. Detta kommer att förvärra växthuseffekten och kan göra oljan ännu dyrare. Till detta kommer de politiska riskerna. EU-länderna är beroende av olja från det instabila Mellersta östern och av gas från det alltmera autokratiska Ryssland. Putin har redan visat att han är beredd att stoppa gasleveranser av politiska skäl.

Nej till överstatlig energipolitik

Men risken är stor att toppmötet använder dessa hot för att försöka driva fram en gemensam energipolitik. Det kan initiera nya myndigheter och byråkratiska mål för energisparande och övergång till andra energikällor. Men EU bör i stället ägna sig åt infrastrukturella investeringar i gränsöverskridande kraft- och gasnät för att effektivisera den inre marknaden på energiområdet. I övrigt bör EU-länderna på egen hand reformera sina energisystem.

- Sveriges energipolitik avgörs av hur vi gör med kärnkraften och det är svenska folket som ska besluta om den. Därför kräver Junilistan en ny kärnkraftsomröstning med tydliga alternativ, säger Nils Lundgren.

Vid folkomröstningen i mars 1980 var alternativen oklara och resultatet svårtolkat. De alternativa energikällor som utlovades har inte blivit verklighet. Kärnkraften står fortfarande för hälften av elförbrukningen i Sverige. Av dem som röstade i kärnkraftsomröstningen 1980 är nästan 40 procent bortgångna och av dem som har rösträtt i dag hade nästan 40 procent inte rösträtt då. Därtill kommer att vi nu har erfarenhet av ytterligare ca 10 000 reaktorår. Därför måste vi få en ny folkomröstning om kärnkraften.

Valsedeln vid en folkomröstning måste vara enkel och tydlig.

Junilistan tar inte ställning för eller emot kärnkraften utan anser att väljarna genom en folkomröstning ska avgöra detta.

För ytterligare information:
Nils Lundgren 070-633 46 34
Malin Thalin 070-200 83 04