Junilistan

Junilistans småföretagarprogram - nyckeln till riktiga jobb

Pressmeddelande   •   Apr 21, 2006 11:44 CEST

Junilistan föreslår tio effektiva åtgärder för att stimulera småföretagandet.
- Dagens lagar och regler är uppbyggd för att passa storföretag som därför är extremt framgångsrika. Nu måste vi få en livskraftig småföretagssektor som anställer folk runtom i landet, säger Nils Lundgren, Junilistans ordförande.

Junilistan föreslår tio effektiva åtgärder för att stimulera småföretagandet – nyckeln till riktiga jobb:

1. Småföretagen befrias från sjuklönekostnader
2. Skattefri kapitaluppbyggnad för småföretag
3. Enklare momshantering för småföretag
4. Arbetsgivaravgiften sänks till 15 procent på småföretagares eget arbete
5. Förmögenhetsskatten avskaffas
6. Nej till lagstiftning om heltidsanställning
7. Avdrag för hushållsnära tjänster
8. Nytt enkelt schablonsystem för mycket små företag
9. Privata företag ges möjlighet att konkurrera inom vård, skola och omsorg
10. LAS reformeras i samarbete med fackföreningsrörelsen

- Livskraftiga småföretag är helt avgörande för att skapa riktiga jobb. Den offentliga sektorn ska finansieras av skattemedel som måste komma från privata företag. Jobben kommer inte i storföretagen, som är lönsamma just för att de lyckas öka produktionen utan att anställa fler. Därför fokuserar Junilistan på att skapa goda villkor för småföretagen, säger Nils Lundgren.

- Dagens skattelagstiftning, sjukkassa, arbetslöshetsförsäkring, arbetsrätt och kollektivavtal är uppbyggd för att passa storföretag som därför är extremt framgångsrika. Nu måste vi få en livskraftig småföretagssektor – inte minst inom tjänstesektorn - som anställer folk runtom i landet, säger Nils Lundgren.

Läs mer om Junilistans förslag till en politik för småföretagare som ger en dynamisk arbetsmarknad i bifogat positionspapper.

För ytterligare information:
Nils Lundgren 070-633 46 34
Malin Thalin 0707-929 111