Riksdagen

Justitieombudsmännens löner höjs vid nyår

Pressmeddelande   •   Dec 14, 2009 17:03 CETNämnden för lön till riksdagens ombudsmän och riksrevisorerna har beslutat höja justitieombudsmännens löner med 1 700 kronor per månad från och med den 1 januari 2010.

Chefsjustitieombudsmannen Mats Melin får 99 200 kronor i månadslön. De övriga tre justitieombudsmännen Kerstin André, Cecilia Nordenfelt och Hans-Gunnar Axberger får 94 200 kronor i månaden.

Enligt riksdagens beslut är det den särskilt inrättade nämnden som ska ta ställning till löner och anställningsvillkor i övrigt för justitieombudsmännen. Nämndens ledamöter är direktör Marianne Nivert, f.d. generaldirektören för Medlingsinstitutet Anders Lindström och f.d. chefsjuristen Christina Striby. Sekreterare är Lars Bergqvist, f.d. personalchef vid riksdagsförvaltningen.

Frågor om nämndens beslut besvaras av nämndens ordförande, Marianne Nivert, mobil 070–513 23 00.