Riksdagen

Justitieutskottet vill att regeringen skyndar på lagändring om människohandel

Pressmeddelande   •   Maj 12, 2004 16:34 CEST

Nu ska brottet människohandel gälla även andra syften än sexuellt utnyttjande, till exempel tvångsarbete eller organhandel. Justitieutskottet ställer sig bakom regeringens förslag att utvidga dagens bestämmelse om människohandel. Men utskottet vill också att regeringen snabbare utreder fler lagändringar.

Den nuvarande lagstiftningen gäller handel med människor i syfte att utnyttja dem sexuellt, oftast i prostitution. I det nya förslaget kan brottet syfta till fler former av utnyttjande, till exempel tvångsarbete, krigstjänst eller organhandel. Kravet på att människohandeln ska ha varit gränsöverskridande tas bort.

Straffet för människohandel ska vara fängelse i lägst två och högst tio år. Mindre grovt brott ska ge fängelse i högst fyra år. Försök, förberedelse och stämpling till människohandel kriminaliseras, liksom underlåtenhet att avslöja ett sådant brott.

Slopat krav ska underlätta för domstolarna
På en punkt vill ett enigt justitieutskott gå snabbare fram än regeringen i arbetet mot människohandeln. Utskottet uppmanar regeringen att skynda på en planerad utredning om att ta bort kravet på att gärningsmannen ska ha använt otillbörliga medel.

Kravet innebär att gärningsmannen ska ha använt olaga tvång, vilseledande information eller liknande när hon eller han rekryterade, transporterade eller på andra sätt fick med sig offret. Syftet är att knyta brottet till angreppet på offrets frihet och frid, inte till om personen redan har utnyttjats.

Riksåklagaren har tidigare konstaterat att det i domstolarna har varit svårt att bevisa att någon har använt sig av otillbörliga medel. Dessutom innehåller den nya bestämmelsen ett krav på att gärningsmannen tar kontroll över offret. Det borde räcka för att det ska handla om ett angrepp på offrets frihet och frid, anser utskottet. Kravet otillbörliga medel borde därför vara överflödigt.

Flera partier har invändningar
Moderaterna, Kristdemokraterna och Centerpartiet vill på sikt se också andra förändringar i lagstiftningen om människohandel. Även om de valt att godkänna regeringens förslag redan nu, reserverar de sig mot olika delar av förslaget:


Moderaterna vill se en tydligare regel om att det ska sakna betydelse om offret har samtyckt till att bli utnyttjad.
Kristdemokraterna tycker att uttrycket "tar kontroll över" är oklart och kan leda till problem i domstolarna. Partiet vill att regeringen föreslår tydligare formuleringar.
Centerpartiet vill skärpa straffet för människohandel med barn, så att det alltid ska ge minst fyra års fängelse.
Den nya bestämmelsen om människohandel ska börja gälla den 1 juli 2004.

Riksdagen planerar att debattera frågan måndagen den 24 maj. Beslutet fattas den 26 maj.

För mer information, ring föredragande i justitieutskottet Sven Johannisson, telefon 08-786 43 18.

Förarbeten
Regeringens proposition 2003/04:111

Justitieutskottets betänkande 2003/04:JuU20

Åse Karlsen
Informationssekreterare, tfn 08-786 52 60, 020-349 000