Studieförbundet Vuxenskolan

K G Hammar Sokratespristagare

Pressmeddelande   •   Jun 16, 2013 15:05 CEST

K G Hammar, tidigare ärkebiskop, tilldelas Sokratespriset
2013. Utdelningen sker idag vid Studieförbundet Vuxenskolans förbundsstämma på Aros
Kongresscenter i Västerås.

Sokratespriset delas ut: ”Till
en person – i eller utom Sverige – som utfört en grundläggande, bestående
insats för folkupplysningens område i människovärdets tjänst och som utfört sin
gärning utifrån ideell grund.”

I sin motivering skriver juryn bl a:


Med okuvlig kraft står KG Hammar upp för det
unika människovärdet – lika för alla människor, oavsett etnisk, religiös eller
social tillhörighet, oavsett genus, oavsett sexuell läggning, oavsett ålder. I
traditionstyngda roller som präst, forskare och ärkebiskop har KG Hammar aldrig
tvekat att själv vara okonventionell – att vända på perspektiv, att vara öppen
för alternativa synsätt, att våga föra dialog om att livets stora frågor inte
har givna svar.


För KG Hammar är kärleken till nästan –
medmänsklig respekt och tolerans – viktigare än alla utanverk. I hans egen
gärning förenas lågmäld lyhördhet med lidelsefullt försvar för människors
likavärde. I nu aktuellt utvecklingsarbete för att stärka civilsamhället och
varje människas rätt att växa, är han en betydelsefull inspiratör.


Oförtröttligt medverkar KG Hammar med
föreläsningar och skrifter, i dialog och debatt, i Sverige och internationellt.
KG Hammars vidsynta kunskap och förmåga att föra dialog gör honom till en av
vår tids största folkbildare.

I sitt tack till SV påminde K G Hammar om Sokrates
grundtankar-


Han sa; Du kan; Du är viktig; Du har något att
bidra med. Med det perspektivet blir du inte skrämd utan trygg i mötet med det
okända, det olika.


Cirkeln är ett fantastiskt verktyg. I cirkeln är
alla är lika mycket värda. Där är man beredd att lyssna på varandra. Du kommer
alltid vara annorlunda när du kliver ur cirkeln än när du gick in. När jag
möter folkbildare så möter jag fantastiska människor som inte vill något annat än
att ta in, utmana och växa.


Prissumman är på 50 000 kronor.

Bilden på K G Hammar är fri för publicering.


K G Hammar, tidigare bl a ärkebiskop,
tilldelades Sokratespriset vid Studieförbundet Vuxenskolans förbundsstämma i
Västerås. Foto: Mats Nilsson

För ytterligare
kontakt


K G Hammar, pristagare, 0708 – 16 96 53


Berit Danielsson, ordförande i juryn, 076-1952447