Mjölby kommun

K u n g ö r e l s e

Pressmeddelande   •   Mar 28, 2006 15:56 CEST

Kommunfullmäktige i Mjölby kommun kallas till sammanträde tisdagen den 28 mars 2006,
kl. 19.00, Hörsalen, Stadshuset, Mjölby.
Allmänheten hälsas välkommen att lyssna!
1. Val av protokolljusterare.
2. Information från Socialförvaltningen (KFH 12).
3. Svar på enkel fråga (KFH 13).
4. Svar på interpellation ang. verksamhetsförändringar inom äldreomsorgen (KFH 14).
5. Försäljning av fastigheten Mjölby Prelaten 15 (KFH 15).
6. Fastställande av Upphandlingspolicy (KFH 16).
7. Svar på motion ang. äldrevårdscentral (KFH 17).
8. Svar på motion ang. ersättning till dagbarnvårdare för egna barn (KFH 18).
9. Eventuella valärenden.
10. Meddelanden
Mjölby den 16 mars 2006
Arne Svensson
Ordförande