Webforum Europe AB

K2 väljer Webforums projektverktyg för bättre styrning i offentligt finansierade projekt

Pressmeddelande   •   Sep 09, 2014 09:08 CEST

K2 är en nationell forskningssatsning med målsättningen att göra Sverige till ett internationellt föredöme när det gäller kollektivtrafik som medel för utveckling av hållbara och attraktiva storstadsområden. K2 drivs av Lunds universitet, Malmö högskola och VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, och finansieras av Vinnova, Trafikverket, Formas, Västra Götalandsregionen, Stockholms läns landsting och Region Skåne.

K2 såg tidigare ett behov av att finna ett styrande och effektiviserande verktyg för ekonomiuppföljning - en flexibel, användarvänlig och säker lösning för att skapa kontroll i de offentligt finansierade projekten. Syftet är kunna följa upp vilka medel man fått och hur de använts per finansiär, per projekt, per universitet etc. Valet föll slutligen på Webforum Project.

  • Med Webforum Project får vi nu mycket bra möjligheter att skapa alla de olika ekonomiska rapporter som det ställs krav på från oss som offentligt organ. Vi har nu den överblick och den gemensamma styrning av vår ekonomi som vi eftersträvat att nå. Detta verktyg har effektiviserat vårt gemensamma arbete kring våra offentligt finansierade projekt, säger Pernilla Carlström, projektsamordnare/controller på VTI.

Ökad efterfrågan projektverktyg bland företag och organisationer

Webforum har sedan 1997 utvecklat och sålt webbtjänster för dokumentintensiva projekt och samarbeten med stor framgång. Allt fler företag och organisationer ser nu över hur projektarbetet sköts och intresset för att effektivisera och säkra detta arbete ytterligare är stort.

  • Vi är givetvis mycket glada att K2 känner förtroende för oss som företag och våra lösningar och nu valt att implementera vårt projektverktyg i sin verksamhet för att få bättre styrning på sina projekt, säger Albert Huth, VD för Webforum Europe AB.

Webforums projektverktyg är en komplett webbaserad tjänst för alla typer av projekt och samarbeten. Med Webforum får användarna allt som rör projektet samlat på ett enda ställe: dokument, ärenden, projektplaner, diskussioner, tidrapporter, risker, rapporter etc. Webforum stödjer projektets alla faser, från planering till genomförande och uppföljning.


För mer information, vänligen kontakta:

Albert Huth

VD, Webforum Europe AB

Tel: 070-461 58 25

Email: albert.huth@webforum.com

Nyttiga länkar

Om företaget

Om Webforums projekt- och samarbetstjänst

Om Webforums styrelsewebbstjänst

Pressrum

OmK2

K2 är en nationell forskningssatsning med målsättningen att göra Sverige till ett internationellt föredöme när det gäller kollektivtrafik som medel för utveckling av hållbara och attraktiva storstadsområden. Ett huvudmotiv för centrumets bildande är kollektivtrafikbranschens behov av ökad kunskap och kompetens för att möta framtidens utmaningar.

Verksamheten i K2 tar sin utgångspunkt i det urbana vardagslivet. Våra centrala uppgifter handlar om att sprida befintlig kunskap, bygga ny kunskap samt att tillse att forskningsresultat omsätts i praktisk verksamhet, till exempel genom att anordna workshops, utbildningar och seminarier.

K2 är baserat i Lund men har ett nationellt storstadsfokus. Det drivs av Lunds universitet, Malmö högskola och VTI och finansieras av Vinnova, Trafikverket, Formas, Västra Götalandsregionen, Stockholms läns landsting och Region Skåne. Läs mer på: www.k2centrum.se


Om Webforum 

Webforum utvecklar och säljer en webbtjänst för dokumentintensiva projekt och samarbeten. Tjänsten är flexibel, användarvänlig, tillgänglig och säker. Den är ett komplett stöd för företag och organisationer att planera, genomföra och följa upp projekt samt för att förvalta information. Webforum utvecklar och säljer dessutom en webbtjänst för effektivt och säkert styrelsearbete.

Webforum har i dag 700 företagskunder och ca 50 000 användare i ett 20-tal länder. Kunderna är allt från mindre företag eller projektgrupper till multinationella bolag i flera olika branscher samt flertalet kommuner och landsting. Bland kunderna återfinns bl a SL, Kungliga Tekniska Högskolan, Bisnode, StyrelseAkademien och Sundsvalls Elnät.

Företaget bildades 1997 och är baserat i Stockholm. Utveckling sker i Stockholm och i Kiev. Webforum har återförsäljare i Finland, Tyskland och England. För mer information: www.webforum.com.