K2A

K2A delårsrapport januari-september 2016

Pressmeddelande   •   Nov 09, 2016 14:00 CET

  • Periodens hyresintäkter ökade till 31,7 Mkr (14,9)
  • Förvaltningsresultatet ökade till 6,0 Mkr (2,8)
  • Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 30,6 Mkr (31,3)
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 34,7 Mkr (27,0), motsvarande 11,27 kr* (7,70) per
  • stamaktie
  • Vid periodens slut hade K2A 1 716 student- och hyresbostäder i pågående/planerade projekt

– K2A är ett av Sveriges snabbast växande fastighetsbolag, med successivt allt fler bostäder i förvaltning. Vi är nu i en fas där såväl hyresintäkter som förvaltningsresultat ökar starkt, konstaterar Johan Knaust, VD för K2A.

– Under det senaste halvåret har flera hundra av bostäderna i våra projekt färdigställts och hyrts ut, och ytterligare lägenheter blir klara under hösten och vintern. Därmed ökar också vårt resultat betydligt från kvartal till kvartal, fortsätter Johan Knaust.

– Under det tredje kvartalet 2016 ökade våra hyresintäkter med 39 procent jämfört med föregående kvartal. Förvaltningsresultatet ökade med 50 procent, avslutar Johan Knaust.

*Resultat per stamaktie efter utdelning till preferensaktieägare.

För ytterligare information:

Johan Knaust, VD K2A, 0707-400 450, johan.knaust@k2a.se

Mats Berg, Press- och IR-kontakt, 0733-87 18 20, mats.berg@k2a.se

Denna information är sådan information som K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande klockan 14.00 den 9 november 2016.

K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag med fokus på långsiktig förvaltning av egenproducerade hyresbostäder för alla typer av boenden. Bolaget utvecklar och erbjuder moderna, funktionella bostäder med effektiv kundnära förvaltning. K2A:s verksamhet är koncentrerad till Stockholm, Mälardalen samt ett antal universitets- och högskoleorter i övriga Sverige. Fastighets- och projektportföljen uppgår till cirka 4 800 bostäder, varav cirka 2 650 studentbostäder, cirka 1 950 hyresbostäder och cirka 165 bostäder i samhällsfastigheter. K2A äger en modern produktionsanläggning för tillverkning av lägenhetsenheter i trä. Produktionsanläggningarna drivs genom dotterbolaget Grännäs Trähus, med husfabriker i Valdemarsvik och Gävle. K2A:s studentbostäder marknadsförs via dotterbolaget Svenska Studenthus. K2A:s preferensaktie (K2A PREF) är listad på First North Premier. Avanza Bank är bolagets Certified Adviser.