Utbildningsdepartementet

Kåre Bremer ny rektor för Stockholms universitet

Pressmeddelande   •   Dec 18, 2003 12:50 CET

Regeringen har i dag beslutat att anställa professorn Kåre Bremer som
rektor vid Stockholms universitet fr.o.m. den 1 februari 2004 t.o.m.
den 31 januari 2010.

Kåre Bremer återvänder nu till det universitet där han studerade till
filosofie kandidat, disputerade i botanik 1976 och utnämndes till
docent 1979.

Kåre Bremer är sedan 1989 professor i systematisk botanik vid Uppsala
universitet. Sedan 2001 har han varit huvudsekreterare för ämnesrådet
för naturvetenskap och teknikvetenskap vid Vetenskapsrådet.

Kåre Bremer är ledamot av Kungliga Vetenskapsakademien sedan 1997.

Håkan Carlsson
Pressekreterare
08-405 18 89
0708-56 99 56