SSCO, Stockholms studentkårers centralorganisation

Kårobligatoriets borttagande, ingen kostsam reform?

Pressmeddelande   •   Feb 21, 2007 08:53 CET

SSCO vill efter Lars Leijonborgs debatt i gårdagens Studio Ett höja ett varnande finger till Sveriges politiker. Ett fortsatt studentinflytande måste garanteras och det kan komma att kosta mer pengar än vad Leijonborg tror.I gårdagens Studio Ett i P1 debatterade utbildningsminister Lars Leijonborg kårobligatoriets borttagande. Leijonborg hänvisade ännu en gång till principen om föreningsfrihet som svar på frågan varför ett borttagande måste genomföras. Fortsättningsvis menade ministern att ett fortsatt studentinflytande är viktigt och att staten kan tänka sig att skjuta till pengar för att säkerställa detta. Dock inte mycket pengar, reformen får inte bli kostsam.Här vill SSCO höja ett varnande finger till Sveriges politiker. Det säger SSCO:s ordförande Fredrika Järnehall:”Kårobligatoriet kan inte tas bort utan att ett fortsatt studentinflytande garanteras. Inflytandet fyller ett samhällsintresse som måste tas på största allvar. Historien visar att ett borttagande som garanterar detta är svårt att genomföra utan större kostnader för staten och det måste regeringen vara beredda på.”Under de senaste decennierna har kårobligatoriets vara eller icke vara ofta debatterats. Flertalet regeringar har tidigare försökt att ta bort obligatoriet, av samma principskäl som nu, ingen har dock lyckats. Detta delvis på grund av att man inte har kunnat hitta en lösning som inte är för kostsam för staten men som ändå garanterar ett fortsatt studentinflytande.”SSCO tar inte ställning för eller emot ett obligatorium” fortsätter Fredrika. ”För oss är fokus att studentinflytandet och en oberoende utbildningsbevakning säkerställs. Att Leijonborg redan innan en utredning påbörjats stoppar för en större statlig finansiering gör oss oroliga att dessa otroligt viktiga företeelser kan komma att få stryka på foten för principfrågan”

Frågor besvaras av:

Fredrika Järnehall, Ordförande SSCO,

tfn 08-674 76 62, mobil 0708-99 77 15, e-post: ordf@ssco.sePresskontakt:

Anna Wrede, Politisk sekreterare SSCO,

tfn 08-674 76 61, mobil 0706-39 98 01, e-post: polsekr@ssco.se