Essunga kommun

Kåserar om mat och prat - Tomas Tengby kommer till Nossebro nu på onsdag

Pressmeddelande   •   Sep 30, 2008 08:49 CEST

Nu på onsdag anordnas en äldredag i Nossebro. Årets tema är "kost och
kökssäkerhet" och till denna dag är Tomas Tengby, känd från radio och
TV, inbjuden.
- Jag kommer att fokusera på kärleken till maten - dess betydelse,
varför väljer vi den mat vi väljer och maten i framtiden.

Arrangemanget "Äldredag i Nossebro" är ett årligt återkommande
arrangemang. Årets tema handlar om mat och säkerhet i köket. Till detta
arrangemang har Tomas Tengby inbjudits och han kommer att fokusera på
kärleken till maten.
- Matens betydelse kommer jag att lyfta samt dess framtid. Och vad man
skall tänka på när man väljer mat. Jag kommer också att spåna kring
frågor som "varför äter vi det vi gör" och "vad vill vi äta".
Madelene Engvall är folkhälsoplanerare i Essunga kommun och en av de
ansvariga till Äldredagen i Nossebro.
- Vi behöver lyfta de äldres hälsa. Deras situation behöver vi
uppmärksamma. Det blir ofta mycket fokus på barn och människor i
arbetsför ålder medan de äldres kost ofta kommer i kölvattnet.
Madelene Engvall noterar att äldre äter mindre näringsrikt än yngre.
- Äldre behöver mer fett och få i sig grönsaker. Lightprodukter är inget
för äldre.
Som exempel nämner hon vikten av att få i sig kalk.
- Kalk är viktig. Skelettet urholkas när man blir äldre och då är
mjölkprodukter ett ovärderligt tillskott.

Äta socialt
Men att äta är inte bara rätt sammansatt kost. Det handlar om så mycket
mer. De behöver också upptäcka glädje i maten.
- Den sociala delen är minst lika viktig, säger Madelene.
- Man äter ihop och umgås. Om man äter tillsammans med andra, är risken
mindre att man slarvar med maten. Äter man ensam, blir det inte riktigt
samma sak.
Madelene Engvall noterar att den svenska husmanskosten är mycket
lämplig. Den är rätt sammanställd samtidigt som den är en fröjd för
ögat.
Men även att röra sig blir allt viktigare ju äldre man är.
- Mat och fysisk aktivitet hör ihop.
Onsdagens program innehåller också en utställning om potatis - det är ju
i år det internationella potatisåret, vilket FN har bestämt - och om
olika hjälpmedel i köket. Kaffe och underhållning av musikgruppen "Tre
generationer" står också på programmet.
Arrangör är Äldresäkerhetsgruppen i kommunen, som består av Röda Korset,
Folkhälsoenheten, Primärvården, Essunga kommun samt
penionsärsföreningarna i samverkan.


-----
A.M. Alströmer
Kommunutvecklare
Essunga kommun
465 82 Nossebro
Tfn 0512-57030
www.essunga.se