Moderaterna

Kadima mot seger i det israeliska parlamentsvalet

Pressmeddelande   •   Mar 29, 2006 09:19 CEST

Pressmeddelande

2006 03 28

Riksdagsledamot
Gunilla Carlsson

- Det israeliska valet gav ett tydligt mandat för en bred
samförståndspolitik. Därmed öppnas nya möjligheter att återuppliva
fredsprocessen.

Det säger moderaternas utrikespolitiska talesman Gunilla Carlsson i en
kommentar till det israeliska parlamentsvalet.

- Målet om en framtida lösning som bygger på en tvåstatslösning där båda
sidor kan leva inom säkra och erkända gränser står fast. Det israeliska
tillbakadragandet från Gaza är ett steg i rätt riktning. Israel måste nu
fortsätta tillbakadragandet från ockuperade områden.

- Det nya politiska ledarskapet i Israel och de palestinska områdena
ställer den israel-palestinska konflikten i ett delvis nytt ljus. Hamas
och alla andra fraktioner måste förmås att avstå från våld, erkänna
Israels existensberättigande och lägga ned vapnen. Därigenom kan
färdplanen för fred återupptas.

__________________
Mårten Wennberg
Pressekreterare, Moderata samlingspartiet
Press Secretary, The Moderate Party
Moderaternas riksdagskansli
100 12 Stockholm

+ 46-8-786 45 15
+ 46-73-682 81 11