Länsstyrelsen i Kronobergs län

Källan - där allt börjar

Pressmeddelande   •   Jan 28, 2016 06:00 CET

Källan är en mytomspunnen naturtyp. Förr var källor en viktig del i vattenförsörjning för gårdar och hela samhällen. Vissa källors vatten ansågs också ha läkande eller magiska egenskaper. Idag är källan en hotad naturtyp som behöver skyddas vid skogsbruk och exploateringar. 

Idag torsdag den 28 januari hålls en pressträff klockan 14.00

En av Källakademin nyligen slutförd inventering i Småland och på Öland visar upp en rad besöksvärda källor och berättar om källornas betydelse i regionen.

Plats

Evedals värdshus. Adress: Evedal, Växjö.

Medverkande

Källakademin genom Prof. em. Gert Knutsson och civilingenjör Lars Kylefors.

Källor värdefulla för historien

I varje landskap finns källor som är unika för landskapets natur och är förknippade med lokala traditioner. Många orter ligger där de ligger tack vare källornas betydelse för människors vattenförsörjning. Källorna ger därmed en värdefull historisk koppling till dagens samhällsstruktur.

Svårt att hitta källor

Kunskapen om källor har försämrats med landsbygdens avfolkning och stordrift inom jord- och skogsbruk. Den nuvarande markanvändningen samt natur- och miljöförändringar har lett till att många källor tyvärr förstörts eller skadats och att de flesta kvarvarande källor inte vårdas längre. Vid den inventering av källor som Källakademin nu har genomfört i Småland och på Öland har konstaterats att många källor vuxit igen, dikats ut, fyllts igen eller skadats på genom stormfällningar. Åtskilliga källor har inte kunnat återfinnas.

Offerkälla Liavagnen ligger i närheten av Göteryd, Älmhults kommun.

Värda att skydda och vårda!

Kunskap om källor används inom nationell och regional miljöövervakning, t.ex. för att uppnå det av Riksdagen fastställda miljömålet ”Grundvatten av god kvalitet”. I Kronobergs län provtas källor årligen för att följa miljötillståndet. Föreningen Källakademin och länsstyrelserna vill därför sprida kunskap om sevärda källor och hälsobrunnar från natur- och kultursynpunkt. Rapporten kan stimulera hembygdsföreningar, naturskyddsföreningar, markägare, myndigheter och andra intresserade att skydda och vårda källorna.

Om Källakademin

Källakademin är en förening som samlar kunskap om källor. Information om föreningens arbete och källinventeringen finns på www.kallakademin.se.

Länsstyrelsen i Kronobergs län, Kungsgatan 8, 351 86 Växjö
www.lansstyrelsen.se/kronoberg
Tfn: 010 223 70 00
E-post: kronoberg@lansstyrelsen.se