Vägverket

Källösundsbron stängs för biltrafik lördag 25 – söndag 26 oktober 2003

Pressmeddelande   •   Okt 22, 2003 09:17 CEST

Källösundsbron längs väg 160 mellan Stenungsund och Tjörn stängs för all biltrafik från lördag den 25 oktober kl 12.00 till söndag den 26 oktober kl 12.00. Det betyder att trafikanter som ska till eller från Tjörn/Orust måste välja andra förbindelser.

Under avstängningen gäller följande
* Gång- och cykeltrafikanter kan passera Källösundsbron trots avstängningen.
* Vägfärjan i Svanesund går nonstop medan bron är avstängd.
* All busstrafik till Tjörn och Orust går via Svanesundsfärjan.
* Busslinje 370 är den enda linje som går från Stenungsund. Linjen får en speciell tidtabell
mellan Stenungsunds station och Varekils korsväg.
* Övriga busslinjer till Tjörn och Orust kommer att utgå från Varekils korsväg enligt en
speciell tidtabell.
* Räddningstjänst, polis och ambulans kan passera bron efter att ha varslat arbetsledningen på
plats per telefon.

Information till allmänheten lämnas av Vägverket Region Väst, kundtjänst telefon 031-63 50 00.

Information om busstider finns på Västtrafiks hemsida www.vasttrafik.se, hos Tidpunkten och på bussarna. För information om busstider ring Tidpunkten 0771-41 43 00.

Avstängningen orsakas av de pågående broreparationerna. Bron ska lyftas några centimeter för byte av brolager, det vill säga den punkt där bron vilar på landfästet.

Reparationerna av Källösundsbron utförs i etapper fram till hösten 2005. Orsaken är dels slitage, dels att bron inte är dimensionerad för dagens tunga transporter. Höstens arbete beräknas vara slutfört den 30 november.

Kommande reparationsarbeten är

Etapp 2, 9 februari – 29 april 2004
Byte av södra kantbalken.

Etapp 3, 6 september – 17 december 2004
Förstärkningsarbete.

Etapp 4, våren och eventuellt hösten 2005
Isolering och beläggningsarbete.

För mer information, välkommen att kontakta
projektledare Abbi Tehyrell 070-318 33 18