Centerpartiet

Källström: Regeringen borde lyssna på sina experter

Pressmeddelande   •   Maj 16, 2016 11:27 CEST

I dag släppte Finanspolitiska rådet sin årliga rapport ”Svensk finanspolitik”, där man levererar svidande kritik mot centrala delar av Magdalena Anderssons ekonomiska politik.

- Det är mycket intressant läsning, som visar att Magdalena Andersson sköter statsfinanserna slarvigt, med budgettrixande och en dåligt avvägd stabiliseringspolitik. En av de centrala slutsatserna i rapporten är att regeringens viktigaste vallöfte, att nå EU:s lägsta arbetslöshet 2020, kommer att brytas. Regeringen äventyrar förtroendet för den svenska ekonomiska politiken. Förtroende tar lång tid att bygga upp, men går snabbt att rasera, säger Emil Källström, ekonomisk-politisk talesperson i Centerpartiet.

Finanspolitiska rådet ger i sin rapport Centerpartiet rätt på flera punkter.

- Rådet bekräftar att det som Centerpartiet nyligen presenterade i partiets vårmotion är rätt och riktigt. Utgiftstrycket, inte minst inom mottagningssystemet och sjukförsäkringen, måste brytas. Vi måste ha fler enkla jobb för att få nyanlända i arbete. Och en kriskommission för arbetsmarknaden bör tillsättas snarast, säger Emil Källström.

Den höga arbetslösheten bland nyanlända beskriver rådet som "särskilt bekymmersam".

- Här menar Finanspolitiska rådet precis som Centerpartiet att det behövs fler enkla jobb med lägre ingångslön. Det är viktigt dels för sysselsättningen och dels för de offentliga finansernas långsiktiga hållbarhet. Annars kommer mottagandet att under lång tid bli en offentligfinansiell belastning. Regeringen borde lyssna på sina egna experter, säger Källström.

Centerpartiet är det långsiktiga alternativet i svensk politik. Vi strävar efter ett hållbart Sverige där människor får bestämma mer själva.