Trädgårdsambassadören

Känd trädgårdsduo lämnar Lapplands Kulturbotaniska Trädgård

Pressmeddelande   •   Maj 01, 2015 13:40 CEST

Den välkända trädgårdsduon Mariana Mattsson och Reginald Scholz har lämnat ledarskapet för Lapplands Kulturbotaniska Trädgård i Lycksele.

De har sedan 2008 tagit intiativet till, byggt upp och varit ledare för landets första kulturbotaniska trädgård. De har samlat in mängder av gröna växtklenoder för att bevara dem för framtiden i den kommande genbanken, skapat ett flertal gröna arrangemang i Lycksele och nyligen genom Mästarrabatten 2015 placerat lappländsk trädgårdskonst högst i topp. Men nu har de till slut kastat in handduken i brist på långsiktig lösning för Kulturbotan.

- Ett träd behöver omvårdnad, säger Mariana. För att det ska fortsätta blomma och ge frukt krävs vattning, gödning och kvalificerad skötselinsats i rättan tid. Detsamma krävs också för en trädgård och en park. Man kan inte inbilla sig att trädet år efter år bara ska fortsätta blomma vackert och producera massvis med frukt och förvänta sig att det ska locka besökare och generera intäkter, om man samtidigt skruvar åt vattenkranen, drar in på gödsel och inte inser behovet av expertis med kunskap att beskära trädet fackmässigt!

Mariana och Reginald har under flera år strävat efter att få till stånd en långsiktig organisatoriskt och finansiellt hållbar lösning för Kulturbotan, utan att lyckas. I år var det tredje året i rad som de kortfristigt, strax innan säsongen ska dra igång, fick veta om det överhuvudtaget alls skulle finnas några förutsättningar och resurser för årets verksamhet.

- Sådan panikkultur omintetgör all seriöst organiserad verksamhet, fortsätter Mariana. De ovanliga kulturväxtfröer som vi använder finns inte i vanlig handel och ska beställas långt i förväg, växtföljden i odlingsbäddarna måste planeras noga så att inte jordbundna växtsjukdomar uppstår, rabattskisser ska produceras, udda sorters grönsaker och blommor ska drivas upp, aktiviteter planeras och marknadsföras, medverkande bokas - allt detta går i stöpet när framförhållning totalt saknas.

En viktig uppgift för botaniska trädgårdar är den kunskapsspridande verksamheten. Att ta emot och handleda studenter från hortikulturella utbildningar som sökt sig hit från hela landet för att ta del av Kulturbotans unika växtmaterial och design, samt erbjuda skolprogram och kurser. Utan en långsiktig plan och finansiering av Kulturbotan samt kompetent ledning är detta inte möjligt att bedriva på erforderlig professionell nivå.

- Kulturbotan handlar inte om några "blombänkar" som bara ska rensas på lite ogräs, utan om en botanisk trädgård och en genbank av gamla kulturväxter, infogar Reginald Scholz. En botanisk trädgård kan inte drivas av ideella krafter, hobbyodlare eller skolpryon. Det krävs kompetens för att upprätthålla den kvalificerade nivå som är nödvändig för att bevara och sköta ett grönt kulturarv.

- Men det är ditåt det har barkat, berättar Mariana. Till sist tvingades vi att se sanningen i vitögat och ta konsekvenserna för egen del. På dessa premisser gick det inte att fortsätta. Vi har därför meddelat att vi slutar som ledare för Kulturbotan.

- Jag känner en enorm bedrövelse för alla dem som skänkt sina växter till Kulturbotan, avslutar Mariana. För precis som min farmors släkt en gång i tiden donerade Ruselegården till Gammplatsen, så hade nu andra kommit med sin mormors ros och svärfars bergenia i förvissningen om att här skulle växterna tas omhand och bevaras för framtiden. Att låta Kulturbotan vissna ner av näringsbrist är ett svek mot dessa gåvor, det är som att bränna upp gammkåken man fick ärva!

Kontakt: Mariana Mattsson, tradgardsduon.rosalapponica@gmail.com, 070-59 27 107

(jag går att nå i helgen samt på måndag morgon 4/5 mellan kl 9-11.)

Mariana Mattsson är trädgårdsambassadör. Hennes mångfacetterade verksamhet omfattar just nu produktion av e-böcker om odling och föredrag samt olika trädgårdsprojekt som Blomster-Lottas trädgård i Ammarnäs och Trädgårdsrajden. Mariana har varit konstnärlig ledare för Lapplands Kulturbotaniska Trädgård i Lycksele, styrelseledamot i Riksförbundet Svensk Trädgård och grundade Lappmarkens trädgårdssällskap. Mottagare av Gröna Pennpriset 2013. För mer info besök www.rosalapponica.nu eller www.facebook.com/pages/Trädgårdsduon-rosa-lapponica/163714560433338