Feministiskt Perspektiv

Känsliga uppgifter läckte ut via nätjournal

Pressmeddelande   •   Jun 10, 2013 16:09 CEST

Häromveckan gick ett larm på Akademiska sjukhuset i Uppsala. En obehörig person hade kommit åt sekretssbelagd information via etjänsten "Min journal på nätet". Riskerna med lättillgängliga vårdjournaler påtalades redan i en första utvärdering av systemet. Nu håller det på att göras tillgängligt för alla patienter i Sverige, utan att bristerna åtgärdats.


Sedan slutet av förra året har alla som besökt vården i Uppsala kunnat läsa sin journal på nätet. Projektet är ett samarbete mellan Upplands landsting och företaget Cehis, Center för ehälsa i samverkan.

I en utvärdering av systemet beskrivs fördelarna med systemet, men också riskerna. Och efter den senaste incidenten – där en pappa, utan att vara vårdnadshavare, tagit sig in i ett barns journaler och fått tillgång till känslig, sekretessbelagd information – ökar misstron mot systemet.

Personal på Akademiska sjukhuset har tills vidare fått order om att vara restriktiva med vad som skrivs i journaler eftersom det ännu inte kan garanteras sekretesskydd kring journalanteckningarna. Enligt uppgift arbetar tekniker på att lösa problemet så snart som möjligt och ledningen i Uppsala låter meddela att de är medvetna om problemet och att all vårdpersonal ska rapportera till dem om det händer igen.

Samtidigt håller lösningen på att göras till nationell standard. Redan vid halvårsskiftet tas de första stegen mot att göra Cehis etjänst tillgänglig för alla patienter i Sverige.

En av de läkare Feministiskt Perspektiv har talat med är orolig över att våldsutsatta patienter inte vill att deras skador ska dokumenteras för att anhöriga kan tvinga dem att visa journalen. En annan källa konstaterar att flera grupper riskerar att drabbas:

– Bland annat psykiskt sjuka vars tillstånd kan förvärras, kvinnor som blir misshandlade eller en minderårig i vårdnadstvist. Det skulle lösas genom ett muntligt kontrakt i enrum med läkaren över vilka uppgifter som inte skulle ingå i Mina vårdkontakter.

Men detta upplägg har uppenbarligen inte fungerat, åtminstone inte hittills. Risken blir i förlängningen att vårdens medarbetare undviker att anteckna vissa hypoteser, vilket i sin tur skulle kunna försämra patientsäkerheten. 

Läs hela artikeln:
http://feministisktperspektiv.se/2013/06/14/vardjournaler-pa-natet-gor-patientuppgifter-osakra/

Kontakta redaktionen för pressinloggning: 070-772 17 52

Feministiskt Perspektiv  Tegelviksgatan 40  116 41 Stockholm  070-772 17 52

feministisktperspektiv.se  red@feministisktperspektiv.se