Mike Florette Production

Känslor på jobbet

Pressmeddelande   •   Feb 02, 2011 14:43 CET

Filosofen Rene Descartes (1597-1650) lanserade uppfattningen om
att förnuft är skilt från känslor och med det satte han sin prägel på
1700-talets syn på hur hjärnan fungerar, en syn som till stora delar
fortfarande styr hur vi organiserar våra företag. Det finns en djupt för-
ankrad uppfattning om att förnuft och känslor är två skilda saker. Nu
ska vi inte blanda in känslor i det här är en vanlig kommentar när nå-
gon anser att motparten i en diskussion inte är objektiv. Kommentaren
ta ditt förnuft tillfånga anspelar på att man inte skall låta känslorna
styra. I dagens arbetsliv förutsätts fortfarande att hårda fakta, logos,
kan ge oss allt vi behöver för att kunna ta ett beslut. Även vid konflikt-
hantering på arbetsplatser så är det vanligt att man inte skall blanda in
känslor utan hålla sig till fakta. Men vi är människor på arbetsplatser
som möts med våra tankar, känslor och kompetenser. Den mekaniska
synen på medarbetare prioriteras för lönsamheten men den psykoso-
ciala aspekten på arbetsmiljön gör att vi måste räkna med och använda
oss av känslor i alla situationer.

Se trailer:

http://www.youtube.com/watch?v=XRI-ZT6BMno&feature=feedu