Vingåkers kommun

Kärleken är fri, eller är den det?

Pressmeddelande   •   Feb 26, 2013 08:00 CET

Är kärleken fri? Det är huvudfrågan i projektet Det handlar om kärlek, som ska förebygga hedersrelaterat våld och förtryck bland skolungdomar. 4-11 mars kommer projektet till Vidåkersskolan, Vingåker. Eleverna får genom projektet information om sina rättigheter, diskutera en utställning, se en teaterpjäs och göra värderingsövningar. Alla barn och unga har rätt till ett liv utan våld och
andra övergrepp!
 

ARKAN ASAAD FÖRELÄSER Under veckan kommer representanter från olika myndigheter och
verksamheter i Vingåkers kommun att finnas på plats på Vidåkersskolan. Syftet med skolbesöket är att ge eleverna information om sina rättigheter och möjlighet till att diskutera, se en teaterpjäs, göra värderingsövningar och se en utställning. Veckan avslutas måndag 11 mars med en föreläsning av
författaren Arkan Asaad, som bland annat skriver om hederskultur och tvångsgifte. Han har bland annat skrivit ”Gift mot sin vilja” och ”Stjärnlösa nätter som blivit flerfaldigt belönade. 

FAKTA: Utgångspunkt är barns rättigheter. I Sverige finns det alltför många barn och ungdomar som
far illa av våld, hot, kränkningar och andra former av övergrepp. Barn och ungdomar som inte har någon fritid utan blir instängda i hemmet efter skolan. Unga som inte har rätten att få vara kära och lever i skräck för att giftas bort mot sin vilja. Rädda barnen står bakom projektet. Projektet Det handlar om kärlek kom till för motverka hedersrelaterat våld och förtryck.

De tre grundprinciperna för projektet är: 

•  Att arbeta utifrån Barnkonventionen, att utgå ifrån ett rättighetsperspektiv. 

•  Att samverka mellan frivilligorganisationer och myndigheter i arbetet kring att levandegöra barns
rättigheter. 

•  Att träffa och möta barn och unga i deras vardagsmiljö, dvs i skolan 

Det handlar om kärlek startade som ett lokalt projekt i Norrköping 2008 och har sedan vuxit och blivit nationellt.

För mer information: Josefina Klevbrant, tfn 0151-191 55 eller 0151-191 61
josefina.klevbrant@vingaker.se Läs även på www.dinarattigheter.se