Hörby kommun

Kärleksvecka på Frostaskolan i Hörby

Pressmeddelande   •   Nov 01, 2016 14:03 CET

Vecka 45 går i kärlekens tecken på Frostaskolan i Hörby. Syftet med kärleksveckan är att förmedla kunskap om rättigheter utifrån Barnkonventionen och mänskliga rättigheter. Kärleksveckan för årskurs 7-9 arrangeras av Frostaskolan tillsammans med Rädda Barnen och Socialtjänsten i Hörby.

Lika rättigheter, Barnkonvention och kärlek kommer att integreras i undervisningen under hela veckan.

Andra verksamheter som medverkar under veckan är Ungdomsmottagningen, Tjejjouren, Svenska kyrkan, ABF, Polisen, Aktivitetshuset, Selmagården, Strandpärlan, samt olika enheter från Socialtjänsten.

Programmet under kärleksveckan 7-11 november:
Måndag kl 09.00 berättar Rädda Barnen om projektet i aulan.

Måndag till onsdag är Fryshuset Malmö på plats och har en workshop som heter ”Tillsammans för Sverige”. De besöker alla klasser under lektionstid. Klasserna kommer också att få se filmen ”Kärleken är fri”, som syftar till att nå fler barn och unga som lever med hedersrelaterade begränsningar, samt att utveckla och säkra stödet till utsatta.

Utifrån filmen har Rädda Barnen tagit fram ett material som alla elever ska arbeta med under en timme i klassen.

Värdegrundsarbetet görs i halvklass tillsammans med två representanter från någon av verksamheterna: Ungdomsmottagningen, Tjejjouren, Svenska kyrkan, ABF, Polisen, Aktivitetshuset, Selmagården, Strandpärlan eller Socialtjänsten.

Den andra halvan av klassen gör då korridorsbesök, där verksamheterna ovan är representerade. ”Korridorshänget” kommer att vara öppet för alla elever tisdag till torsdag.

  • Kärleksveckan kan följas via Hörby kommuns Instagram-konto: https://www.instagram.com/horbykommun/
  • Välkommen att kontakta Frostaskolans rektor Birgitta Andersson för mer information 0415-37 84 00

Hörby är en växande landsortskommun som ligger mitt i Skåne. Här bor 15 000 personer.