Gotlands Museum

Kärna och skal. Seminarium om skalmurar i allmänhet och Visby ringmur i synnerhet

Pressmeddelande   •   Aug 28, 2012 09:25 CEST

Vintern 2012 rasade ca 70 kvadratmeter av Visby ringmurs yttre skalmur. Med stor sannolikhet rör det sig om en skada pga äldre lagningar med cementbruk. Frågorna om hur vi går vidare är flera: Ska vi bygga upp muren och hur? Har muren varit fogad? Ska kallmura eller sätta i bruk? Hur lagar vi kärnan?

För att samla kompetens och skapa bra förutsättningar inför restaureringsarbetena bjuder Gotlands Museum, Riksantikvarieämbetet och Hantverkslaboratoriet in en rad experter till en seminariedag där representanter för bl.a. Statens Fastighetsverk, norska Forsvarsbygg och Nidarosdomens restaureringsarbeider berättar om sina erfarenheter från liknande restaureringsarbeten. Vi får även en stenhuggares syn på förband i murverk, sandens betydelse i fogbruk samt en utblick kring skalmurar i Europa och många fler aspekter. 

Seminariet vänder sig till hantverkare, förvaltare, arkitekter, antikvarier och andra professionella aktörer inom byggnadsvården. Moderator för seminariet är Gunnar Almevik, verksamhetsledare vid Hantverkslaboratoriet 

Tid: 30 augusti kl 8.30-18.00 Plats: Gotlands Museum, Strandgatan 14, Visby 

Vi välkomnar pressen till murraset utanför Österport kl 14.00 

Det går även bra att delta under hela eller valda delar av dagen. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Program:

8.30 Registrering och kaffe 

9.00 Välkommen! 

9.15 Murare och material - den viktiga kunskapen - Gunnar Almevik, Hantverkslaboratoriet 

9.30 Visby medeltida murar och andra liknande murar. Internationell utblick - ICOMOS 

9.40 Visby ringmur - monument, förvaltning och restaureringsideologi genom tiderna - Jörgen Renström, Gotlands Museum 

10.10 Lime over time, a technical overview of a building material - Bo Nitz, Saint Gobain Byggprodukter AB 

10.45 Kaffe 

11.00 Restaureringer på festningsmurer og georadarundersøkelser - Håvard Christiansen, Forsvarsbygg, Norge 

11.40 Murverkskonstruktioner och statik. Statiska evalueringsmetoder för äldre murverk - Carl Thelin, Tyréns 

12.20 UK and European clay cored walls - Rosamond Artis, The Scottish Lime Centre Trust 

13.00 Lunch i Fornsalens Café 

13.45 Vandring vid muren – Byggnadshyttan på Gotland & Gotlands Museum 

15.00 A mason's perspective on bonding, using lime mortars and the importance of sand size -Christopher Ross Pennock, Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider 

15.40 Restaurering av murverk inom SFV - Gillis Åström, Statens Fastighetsverk 

16.15 Kaffe 

16.30 Skal + kærne = massiv ? Hvordan historisk bygningsteknologi anvendes i restaureringspraksis - Svend Jacobsen, Wall & Møller Arkitekter 

17.00 Summering och diskussion - Christian Runeby, RAÄ & Ulrika Mebus, Gotlands Museum 

19.00 Middag i Bildstenshallen, Gotlands Museum 

För information och frågor kontakta: 

Ulrika Mebus, Gotlands Museum ulrika.mebus@gotlandsmuseum.se Tel 070 -798 21 00 

Seminariet är ett samarrangemang mellan Gotlands Museum, Riksantikvarieämbetet och Hantverkslaboratoriet vid Göteborgs universitet 

Gotlands Museum bildades 22 maj 1875 av Föreningen Gotlands Fornvänner. Då gick museet under namnet Gotlands Fornsal. Fornsalen är idag namnet på det kulturhistoriska museet.