Miljöpartiet de gröna

Kärnavfall inget som kan sopas under mattan

Pressmeddelande   •   Nov 03, 2010 14:40 CET

EU-kommissionen presenterar idag ett förslag till direktiv om hur medlemsländerna ska hantera radioaktivt avfall. Förslaget innehåller delar som innebär högre säkerhet och kontroll i en del medlemsländer, vilket Miljöpartiet välkomnar. Men förslaget borde ha stannat där – istället går man längre och förespråkar ett slutförvar som är tekniskt tveksamt. Förslaget är framhastat som ett resultat av att kärnavfallsfrågan i många länder står i vägen för utbyggd kärnkraft i många EU-länder.

– Industrin har försökt att hitta ett sätt att ta hand om kärnavfall i 60 år utan att nå en acceptabel lösning, Kärnavfall är inget man kan sopa under mattan, eller för den delen gräva ner i ett berg hur som helst, säger Lise Nordin, Miljöpartiets energipolitiska talesperson.

Kommissionens förslag anger att det finns konsensus kring att slutförvar är den säkraste metoden att ta hand om avfallet, men förbiser de vetenskapliga frågetecken som finns. I Sverige, där utvecklandet av denna metod har kommit längst, har centrala delar i metoden kritiserats ur vetenskaplig synpunkt. Det gäller exempelvis korrodering av de kopparkapslar som ska innesluta avfallet och teorier om berggrundens stabilitet.

– Jag förstår att kärnkraftsförespråkarna gärna vill skriva av problemet med slutförvaret, men detta är en fråga som inte kan skyndas fram. Avfallet kommer att vara farligt i över hundra tusen år. Säkerheten måste gå före allt annat, det får inte finnas några vetenskapliga tvivel eller osäkerheter. Jag är också kritisk till att direktivet inte tydligt tar avstånd från gränsöverskridande transporter och handel med avfall, säger Lise Nordin.

FÖR VIDARE INFORMATION:
Lise Nordin, 073-967 29 90
Agnetha Boström, pressekreterare, 070-260 24 84


MILJÖPARTIET DE GRÖNA
www.mp.se
www.mp.se/twitter
www.mpbloggar.se
www.mp.se/bildarkiv
www.mp.se/youtube
www.mp.se/facebook