Sveriges Makalösa Föräldrar

Kärnfamiljen går först i kön - nyhetsbrev vecka 2

Pressmeddelande   •   Jan 15, 2010 15:48 CET

Makalösa slår medlemsrekord

Sveriges Makalösa Föräldrar ökar sitt medlemsantal med över 20 procent under 2009, och har nu 1822 medlemmar.

 

 

Kärnfamilj går först i kön

Svenska dagbladet uppmärksammar att det bara är syskon som är skrivna på samma adress som får förtur till samma förskola. Är man skriven på varsin adress är risken stor att man hamnar på olika ställen. Det är inte helt ovanligt att föräldrar som bara har gemensamma barn väljer att skriva barnen på varsin adress för att öka jämställdheten mellan föräldrarna och enklare kunna dela bidrag och information sinsemellan.

 

I ytterligare en artikel berättar Svenska dagbladet om att kommunen baserar avgiften till förskola på hushållets inkomst och inte föräldrarnas, vilket kan slå hårt mot ensamföräldrar med ny partner. Skolverket har uppmärksammat att kommunerna definierar begreppet hushåll olika och har gjort en skrivelse om detta till utbildningsdepartementet. Kanske får vi snart ett förtydligande av hur avgifter ska baseras.

 

Läs mer

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/karnfamiljen-gar-forst-i-kon_4007769.svd

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/normativa-regler-stressar_4007771.svd

 

 

Erik Slottner lovar att syskonförtur ska gälla alla

I samband med Svenska dagbladets artikel om syskonförtur lovade kristdemokraternas Erik Slottner att framöver ska alla barn, oavsett folkokföringsadress, erbjudas syskonförtur. Han tycker också att reglerna är ett problem och anser att de finns till för att ge syskon en trygghet i varandra.

 

Lyssna på Erik

http://www.sr.se/webbradio/?type=broadcast&Id=2130671&BroadcastDate=&IsBlock=1

 

 

Stjärnfamilj blev ett riktigt ord 2009

I slutet av 2009 fick makalösamedlemmen Ingrid Engarås pris för att hon myntat begreppet stjärnfamilj. Även Språkrådet valde att uppmärksamma stjärnfamiljen och satt det på listan över nya ord under 2009.

 

Läs mer

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/lista-over-2009-ars-nyord_4010539.svd

 

 

Försvåra inte för föräldrar som vill samarbeta

Stockholms stad höjde avgiften till familjerådgivningen från 250 kr till 450 kr för att minska efterfrågan. Detta har väckt starka reaktioner, bland annat hos Makalösa föräldrar. Vi tycker istället att samhället bör satsa mer på att stödja föräldrar som vill samarbete, men är i konflikt.

 

Läs mer

http://www.newsmill.se/artikel/2010/01/11/motarbeta-inte-f-r-ldrar-som-vill-samarbeta

 

 

Diskussion om barnfattigdom och ensamföräldrars ekonomiska situation

Socialförsäkringsutskottet har diskuterat barnfattigdom och ensamföräldrars ekonomiskt utsatta situation. Utskottet skjuter över frågan om ensamföräldrars ekonomiska situation på andra samhällsområden som arbetsmarknad och utbildning, och vill själva inte ta ansvar för den.

 

Man ska hålla i minnet att ensamföräldrars ekonomiska utsatthet funnits med sedan krisen på nittiotalet och alltså inte är en konsekvens av den senaste tidens lågkonjunktur.

 

Ensamföräldrars långa period av ekonomisk utsatthet kräver ett riktat ekonomiskt stöd och den frågan äger socialförsäkringsutskottet i allra högsta grad.

 

Läs mer

http://www.riksdagen.se/webbnav/?nid=3322&doktyp=bet&dok_id=GX01SfU1&rm=2009/10&bet=SfU1

 

 

Charterbolagen diskriminerar var fjärde barnfamilj

Kent Björkqvist är ensamförälder till tre barn och uppmärksammar att charterbolagens barnrabatter bara gäller kärnfamiljer.

 

Läs mer

http://www.newsmill.se/artikel/2010/01/12/charterbolagen-diskriminerar-var-fj-rde-barnfamilj-0

 

 

Förbättra för ensamföräldrar

Värmlands nya tidning publicerade Makalösa föräldrars debattartikel om barnfattigdom.

http://www.nwt.se/asikter/debatt/article635027.ece

 

 

På gång

Nu drar verksamheten i Makalösa igång igen. Redan nu finns aktiviteter planerade från Umeå i norr till Helsingborg i söder, och Växjö, Falun och Norrköping däremellan.

 

Läs mer

http://makalosa.org/nyhet.php?p=7409377705199098863